Montessori Magazine — Jrg. 32 (december 2008) Nr. 2

1 Van de redactie

2 ‘We moeten het vrijblijvende karakter van de vereniging aanpakken’
Liesbeth Schneiders & Michael Rubinstein
Het NMV-bestuur is onder leiding van de nieuwe voorzitter Cor Hoffmans voortvarend van start gegaan. Op de NMV conferentie van 5 november 2008 werd een ambitieus plan voor de komende jaren gepresenteerd. MM sprak direct na afloop van de conferentie met de nieuwe voorzitter, die zich in onderstaand interview nader voorstelt en toelichting geeft op een aantal opmerkelijke punten uit het ambitieplan.

4 Ambitieplan 2008-2012 van het NMV-bestuur
Dit plan wordt de komende maanden met allerlei gremia in de vereniging besproken. Daarna wordt een definitieve versie gemaakt. Het is geplaatst als bijlage bij het artikel ‘We moeten het vrijblijvende karakter van de vereniging aanpakken’ op pag. 2 en 3.

7 Montessorischolen en de media
Michael Rubinstein
Op 12 september publiceerde De Volkskrant een ingezonden brief met als titel ‘Montessorionderwijs brengt kinderen in grote problemen’. In de brief vertelt een ouder over haar slechte ervaringen met een montessorischool. NMV-voorzitter Cor Hoffmans heeft hierop gereageerd met een brief naar De Volkskrant (deze brief is nog te lezen op de NMV-site en in de MM Nieuwsbrief van september). MM had graag willen spreken met de school die in de ingezonden brief bekritiseerd wordt. Maar het is de redactie niet gelukt om de school op te sporen: niet bij het hoofdbestuur en ook niet bij de regiovoorzitters. Ook een oproep in de nieuwsbrief had geen resultaat.

8 In Landsmeer wordt de school gevierd
Liesbeth Schneiders
Aan de rand van Amsterdam is na tien jaar voorbereiding een nieuwe montessorischool verrezen in Waterland, om precies te zijn in Landsmeer, naast de nieuwe wijk Luyendijk. Op acht oktober werd de school geopend in aanwezigheid van leerlingen, ouders en leerkrachten. Op negenentwintig oktober was er een persopening. MM was nieuwsgierig en ging een kijkje nemen.

10 Van de NMV-voorzitter

VERENIGINGSNIEUWS

10 Van de sectievoorzitter
VERENIGINGSNIEUWS

10 Van de sectievoorzitter voortgezet onderwijs
VERENIGINGSNIEUWS

11 Van de sectie Het jonge kind
VERENIGINGSNIEUWS

12 Van het NMV bestuur
VERENIGINGSNIEUWS

14 NMV conferentie 2008
Op woensdag 5 november vond voor de vierde keer de jaarlijkse NMV conferentie plaats. Drie deelnemers (Irma Pieper, Femmy Lieben en Marion Valk) vertellen over hun ervaringen.

15 Algemene ledenvergadering NMV
Michael Rubinstein
Op 12 november vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in Utrecht.

16 De Montessori Driehoek, samenwerken aan vernieuwing
Mirjam Stefels
De Montessori Driehoek is een samenwerkingsverband tussen Nienhuis Montessori, ict-bedrijf Unilogic en de Werkgroep montessori opleiders (WMO).

17 Verwondering in Zweden
Saskia Boissevain & J¬ôke Harreveld
Heb je genoeg van de werkdruk en het gebrek aan geld en ruimte in het Nederlands onderwijs? Op 2 en 3 oktober 2008 bezochten twintig leerkrachten van de 6e Montessorischool Anne Frank uit Amsterdam zeven verschillende (montessori)basisscholen in Stockholm. In dit artikel een verslag.

19 Het congres van Montessori Europe in Oxford
Ruth Bekker & Nienke Merkx
Vanuit het Instituut Theo Thijssen, afdeling montessori, hebben wij deelgenomen aan het congres van Montessori Europe in Oxford. Naast onze werkzaamheden als opleider binnen de Hogeschool zijn wij beiden ook nog werkzaam in het basisonderwijs. Na allebei een dag voor onze bovenbouwen te hebben gestaan, vertrokken wij snel richting Schiphol en waren o tijd voor onze vlucht.

21 Het narcistisch puberbrein
HUGGO
Hugo Dirksmeier

22 Vier voorwaarden voor vrije werkkeuze vervolgd
Bas Moll
Vervolg op het artikel in MM van 31-5-2008 over de vrije werkkeuze.

23 Het offer: leesboek uit de geschiedeniscanon
BOEKBESPREKING
Willemien Bekema

23 De directie van het Montessori kenniscentrum langs de rekenstok / ‘Kennis en communicatie staan centraal’
Liesbeth Schneiders & Mirjam Stefels
Tijdens de studiedag van de Nederlandse Montessori Vereniging werden Geerte van de Groep en Michael Rubinstein voorgesteld als tweehoofdige directie van het Montessori kenniscentrum. Na een korte inleiding door NMV-voorzitter Cor Hoffmans werden de directeuren op het podium langs de rekenstok gelegd. Dat gebeurde door hen vijf vragen uit deze rubriek te stellen. Later zijn de andere vragen voorgelegd aan het directeuren duo.

28 Tetris
COLUMN
B@s

28 Colofon