Montessori Magazine — Jrg. 31 (maart 2008) Nr. 3

Thema: FANTASIE EN CREATIVITEIT

1 Van de redactie

3 Balans is het toverwoord / Wat voor plaats nemen fantasie en creativiteit in binnen montessori-onderwijs?
THEMA

Liesbeth Schneiders en Mirjam Stefels

Fantasie van kinderen en creativiteit zijn in het montessori-onderwijs geen onomstreden begrippen. De reden daarvoor ligt in uitspraken die Maria Montessori hierover gedaan heeft en die mogelijk niet altijd meer passen in hedendaagse denkbeelden en de tegenwoordige onderwijspraktijk.

7 Vrije expressie is wel goed mits we trouw blijven aan vrijheid zoals Montessori die voor ogen had
THEMA
Liselore Knigge
Liselore Knigge (1987) is 4ejaars PABO student van de Educatieve Hogeschool van Amsterdam. Zij verrichtte in het kader van de minor montessori een onderzoek met als hoofdvraag: Kan dramatische vorming een montessoriaanse grondslag krijgen?

8 Toeval gezocht
THEMA
Liesbeth Schneiders
Onder de titel ‘Toeval gezocht’ hebben kunstenaars, leerkrachten, stagiaires en kinderen op vijftien scholen in Noord-Holland afgelopen september en oktober samengewerkt aan een kunstproject vanuit de pedagogische benadering van Reggio Emilia. Alle medewerkers en kinderen zijn ge•nspireerd aan de slag gegaan. De kinderen cre‘erden kunst met ‘gejut’ materiaal.

11 We wisten van elkaar niet wat we allemaal deden!
THEMA
Michael Rubinstein
Rogier Oversteegen werkt als wiskundeleraar op het Montessori Lyceum Amsterdam en is er sinds twee jaar ook kunst- en cultuurcošrdinator. Hij vertelt wat zijn werk inhoudt en waarom kunst en cultuur belangrijk zijn op een montessorischool.

12 Van de sectie Het Jonge Kind
VERENIGINGSNIEUWS

13 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Mirjam Stefels
Woensdag 30 januari vond bij het CED in Rotterdam de tweede landelijke voorlichtingsdag vernieuwd montessori reken-wiskundeonderwijs plaats. Deze dag werd georganiseerd door de projectgroep Vernieuwd montessori reken-wiskundeonderwijs. Iedere geleding binnen het project gaf acte de presence en zo kregen de bezoekers van deze dag zicht op de opzet van het project, de invoering en begeleiding binnen de school, het werken met de kinderen en de veranderende rol van de leraar in de klas.

16 Science, de Volkskrant en de leerlingenaantallen
Jeroen van Rooijen
‘Is dat niet een beetje dun voor een blad als Science dat toch als de absolute wereldtop geldt?’ schreef de Volkskrant (Giesen, 2006) in reactie op een verslag over de effecten van het montessori-onderwijs op leerprestaties en sociale vaardigheden. De Volkskrant vindt dat beide onderzoeksters wel vergaande conclusies trekken op grond van een beperkt onderzoek. Persoonlijk denk ik dat de resultaten zelfs veel breder mogen worden veralgemeniseerd. Vorig jaar stond er in Science een verslag van een onderzoek naar de effecten van Montessorionderwijs (Lillard and Else-Quesr, 2006). In de NRC stond een recensie die ik onterecht negatief vond. Op deze recensie heb ik gereageerd (Van Rooijen, 2006), 2007d).

17 Kosmosonderwijs
Daan Lockhorst
Jaren geleden heb ik naar aanleiding van de SLO-nota over Kosmische Opvoeding en Kosmisch onderwijs al eens gepleit voor een centrale aanpak van de ontwikkeling van een programma voor kosmisch onderwijs.

19 ‘Het is hier net een montessoriklas’ / Het montessorileerlandschap aan de Hogeschool Utrecht
Michael Rubinstein
De montessori-opleiding van het instituut Theo Thijssen van de Hogeschool Utrecht heeft een aantal jaren geleden een radicale ommezwaai gemaakt in het opleiden van studenten. Er werd een nieuwe opzet ontworpen, het ‘montessorileerlandschap’, waarin studenten tijdens hun studie een aantal zogenaamde ‘continenten’ aandoen. In ieder continent is een stuk montessori-kennis en vaardigheden ondergebracht. Voorbeelden van continenten zijn: Montessorimateriaal, Montessori actueel en innovatie en Voorbereide omgeving. Werkenderwijs worden studenten meer competent en werken aan een aantal specifieke montessori ‘leef- en werkkwaliteiten’.

22 Langs de rekenstok: Wiebe Brouwer / ‘Het koppelen van schoonheid aan het wereldgebeuren vind ik een mooie ingang’
Wiebe Brouwer begon in 1984 als docent geschiedenis op het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA). Nu is hij directeur van de school en tevens lid van het bestuur van de sectie voortgezet onderwijs.

23 Als er plotseling een leerling overlijdt…
HUGGO
Hugo Dirksmeier

24 Glad en wijd ligt het ijs
COLUMN
B@s

24 Colofon