Montessori Magazine — Jrg. 31 (juni 2008) Nr. 5

1 Van de redactie

2 Kritisch kijken naar onderwijs door een montessoribril
Liesbeth Schneiders & Mirjam Stefels
De aandacht in de media voor onderwijs is enorm en de toon van veel uitspraken is uitgesproken kritisch tegenover vernieuwingen in het onderwijs. Beter Onderwijs Nederland (BON), het rapport Dijsselbloem, artikelen in de NRC en Volkskrant – samen zorgen ze voor een sfeer waarin ‘nieuw leren’ een verdacht begrip is, waarin onderwijsmanagers en -adviseurs maar beter allemaal kunnen opstappen en waarin de ambachtsschool en hbs gezien worden als de ideale scholen.

4 Vier voorwaarden voor een goede invulling van de vrije werkkeuze
Bas Moll
Je moet vanochtend eerst een moeilijk werkje kiezen, je bent tenslotte al de oudste kleuter! Ik heb al vier werkjes af, mag ik nu wat anders gaan doen? Maar dat staat helemaal niet op mijn weektaak!

6 Van de NMV voorzitter

VERENIGINGSNIEUWS

7 Verslag Algemene ledenvergadering van 23 april 2008
VERENIGINGSNIEUWS

9 Twaalfde landelijke bijeenkomst voor leid(st)ers van het jonge kind
Op zaterdag 12 april 2008 vond in montessori basisschool Het Zeggelt in Enschede de twaalfde landelijke bijeenkomst voor leidsters van het jonge kind plaats. Hieronder volgt een aantal verslagen van workshops die op deze dag gegeven werden.

10 Maatschappelijke stage kan ook in het buitenland
HUGGO
Hugo Dirksmeier

11 Overpeinzingen vanuit de nascholingscursus
Marianne de Boer
Bijna dertig jaar geleden liep ik in Bussum de montessorischool binnen om stage te lopen. Ik was op slag om: de sfeer, individualiteit, manier van werken en aandacht voor kinderen!

11 Montessorikindvolgsysteem voor peuters
Liesbeth Schneiders
Voor het montessori basisonderwijs bestaat sinds 1999 een montessorispecifiek kindvolgsysteem (MKVS). Er wordt hard gewerkt aan een digitale versie.

14 Ruimte en leren

BOEKBESPREKING
Mirjam Stefels

14 De jaartafel, een leermiddel voor de montessorischool
Mirjam Stefels
In de onderbouw van de Montessorischool Bilthoven, waar ik mijn groep begeleid, staat sinds zes jaar de jaartafel. Deze heb ik ontwikkeld als leermiddel voor mijn montessori-examen.

15 Klankgreepseries en lettergreepseries
Marion Nout & Margreet aan de Wiel
Nu het boek ‘Montessori Taalmateriaal’ binnenkort herzien wordt, is dat een goede aanleiding een observatie van het werken met de klankgreep- en lettergreepseries te analyseren en de theorie onder de loep te nemen.

17 RenĀŽ Meijer
Langs de rekenstok
Liesbeth Schneiders
“Vertrouwen in kinderen is de essentie”

20 Handleiding
COLUMN
B@s

20 Colofon