Montessori Magazine — Jrg. 30 (mei 2007) Nr. 4

Thema: OPVOEDINGSVERANTWOORDELIJKHEID

1 Van de redactie

2 Van contact naar contract / Ton de Zwart over de opvoedingsverantwoordelijkheid van scholen
THEMA – INTERVIEW
Liesbeth Schneiders & Michael Rubinstein
Op scholen wordt er opgevoed, dat staat vast. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van de dag op school door en er vindt, net als thuis en in de vrijetijdsbesteding, cultuuroverdracht plaats. Voor scholen zelf zijn de mogelijkheden en grenzen omtrent opvoedingsverantwoordelijkheid vaak onduidelijk en niet afgebakend. Formeel is een school er volgens de wet alleen voor echte onderwijsactiviteiten. Er worden echter ook opvoedings- en maatschappelijke taken naar de school toegeschoven. Op veel scholen bestaat daarom discussie in hoeverre de school verantwoordelijk is of kan en wil zijn voor de opvoeding van de leerlingen. Hierover sprak MM met Ton de Zwart.

4 Gezond weer op / Gezond eten op montessori basisscholen
THEMA
Hoe gaan de basisscholen om met ‘gezond eten’? Dat was de insteek voor een rond korte interviews bij verschillende scholen. Voelen scholen zich medeverantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen waar het eten betreft? Of vinden zij dat deze taak vooral voor de ouders is weggelegd.

5 Voortgezet onderwijs: van broodjes gezond tot frikadellen… / MCO: moeilijk om de eetgewoontes te be•nvloeden
THEMA

6 Gezond eten op de peutergroep
THEMA

7 Eco-spruitjes of toch naar de supermarkt? / Louise Fresco analyseert ons denken over voedsel
BOEKBESPREKING
Michael Rubinstein

8 Het Grote Voeding Experiment
THEMA
Andrea Tollenaar

9 100 jaar montessori-onderwijs
De open dag op 14 maart werd verschillend beleefd door deelnemende scholen. Op een aantal scholen was het in ieder geval een geanimeerde dag.

12 Van het NMV-bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

13 De voortrekker acht maanden en 7350 km verder
Janneke Geluk
Het zijn alweer flink wat kilometers die gemaakt zijn sinds het verschijnen van de laatste MM.

14 Elfde landelijke bijeenkomst voor leidsters van Het jonge kind
Op 31 maart 2007 werd in Den Haag de elfde landelijke bijeenkomst voor leidsters van de sectie Het jonge kind gehouden. Op deze dag werden verschillende workshops gehouden. Van vier daarvan volgt hier een kort verslag.

15 Dozentinnenkonferenz / Een kijkje bij een studiedag van de Duitse montessori-opleiders
Maria Rosa den Oudendammer

16 Stand van zaken vernieuwd reken-/wiskundeonderwijs
Joyce Kruys
Op 10 februari en 10 maart 2006 vonden de eerste landelijke voorlichtingsdagen voor het project vernieuwd reken-/wiskundeonderwijs plaats. In de tussentijd is er veel werk verricht. Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken en een vooruitblik naar de toekomst.

17 Een goede montessorischool is een begeleidende school
Mirjam Stefels & Micha‘l Rubinstein
Nathan Deen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Voor de oudere lezers is hij geen onbekende, want hij is nauw betrokken geweest bij het montessorionderwijs. In 2006 verscheen zijn boek ‘Een begeleidende school, ontwikkeling en perspectief’ en dat was aanleiding voor een interview.

19 Je moet leerlingen en ouders nooit gratis schoolboeken geven

COLUMN

Hugo

20 Het afrondend lesje
Liene Heemstra-Hendriksen
‘De leermiddelen worden getoetst op de zielsuitingen van het kind. Het gaat niet om de waarde van de door de leermiddelen teweeg geroepen onmiddellijke reactie, maar om wat blijft, om de innerlijke vorming (Maria Montessori).

21 De kunst van het afwachten
Jeroen van Rooijen
Volgens NRC/Handelsblad zei een hoogleraar pedagogiek onlangs dat montessorileraren vaak een te afwachtende houding aannemen. Deze opmerking is mij blijven intrigeren. In dit artikel wil ik hier wat verder over mijmeren.

22 De musical op het Rotterdams Montessori Lyceum
DRIE GENERATIES MONTESSORI
Mirjam Stefels
Deze keer was het windstil en volkomen veilig. In een rustig en stil deel van prinsenland parkeerde ik de auto voor de deur. Tegelijkertijd met de oudste generatie stond ik geparkeerd. Zo begon de kennismaking al op straat en werd ik binnengehaald als een ver familielid die een avond oude herinneringen kwam ophalen.

25 Grip op de groep
BOEKBESPREKING
Liesbeth Schneiders

27 Gedichten van leerlingen bovenbouw montessorischool ‘De flierefluiter‘ uit Zwaag

28 Strikkendiploma
COLUMN
B@s

28 Colofon