Montessori Magazine — Jrg. 30 (maart 2007) Nr. 3

Thema: JEUGDPARTICIPATIE

1 Van de redactie

3 Verantwoordelijkheid nemen en geven – Mischa de Winter over jeugdparticipatie
THEMA – INTERVIEW
Liesbeth Schneiders & Ati Smit-Kruidenberg
Jeugdparticipatie, kinderen leren meedenken en beslissen over hun omgeving, verantwoordelijkheid leren dragen voor hun keuzes en inbreng, kortom actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen, staat het afgelopen decennium erg in de belangstelling. MM sprak met Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef in 1995 ‘Kinderen als medeburgers’, een sterk en goed onderbouwd pleidooi voor jeugdparticipatie. Volgens de Winter zou het een opvoedingsdoel moeten zijn om kinderen te laten uitgroeien tot burgers die als betrokken mensen in onze samenleving staan. Met de ‘Participatieladder van Roger Hart’.

5 Identiteitsontwikkeling: een ‘hot issue’
THEMA
Rob Cramer
Identiteitsontwikkeling staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Het is op de agenda gezet door het normen en waarden debat en de discussie over burgerschap en democratie. Zo heeft in 2005 de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het project ‘Identiteit en Integratie’opgestart. Daarin ‘worden identiteitsontwikkeling op individueel, groeps- en collectief niveau binnen onze samenleving onderzocht’. Deze discussie heeft ook gevolgen voor het onderwijs: sinds februari 2006 worden scholen wettelijk geacht bij te dragen aan actief burgerschap en integratie.

7 Feestelijke opening 100 jaar montessori-onderwijs
– Woensdag 24 januari 2007 in het Jaarbeursgebouw in Utrecht: ‘100 jaar Montessori, vrij & zelfstandig’
– Tekenwedstrijd
– Toespraak van Ben van der Hilst, voorzitter van de NMV

9 It’s about time… – Congres in Rome

Jo‘lle de Groot & Willemien Bekema
Op 6 en 7 januari bezochten negen leidsters van de Delftse montessorischool en van montessorischool Jan Vermeer, de Montessori Centenary Conference in Rome. Met dit congres werd gevierd dat 100 jaar geleden de Casa dei Bambini werd opgericht. De conferentie was tevens de aftrap van het feestjaar rondom het 100-jarig bestaan van het montessori-onderwijs dat op de hele wereld gevierd zal worden.

12 Van het NMV-bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

14 Steeds hetzelfde of vernieuwing?
Mirjam Stefels
Honderd jaar montessori-onderwijs wereldwijd is een indrukwekkend gegeven. Wat gaf het ons en wat doen wij ermee in de toekomst?

15 De voortrekker: vijf maanden en 4300 kilometer verder
Janneke Geluk
Het kenniscentrum komt stapje voor stapje dichterbij …

17 ‘Verworvenheden in kaart, de opbrengst dat ben ik’ op de 6e Montessorischool Anne Frank
Bas Moll

20 Hoe moet een goed montessorilokaal er eigenlijk uitzien ?
COLUMN
Hugo

21 Opdrachten doen zonder duidelijk doel werkt niet voor ons
Mirjam Stefels & Michael Rubinstein
Drie generaties montessori: In het huis van Claar Rekers zitten haar moeder Ines Rekers en haar zoon Jurre Haak aan tafel.

25 Meester over eigen leren
BOEKBESPREKING
Ati Smit-Kruidenberg
Competentiegericht onderwijs is een hot item. Terwijl deze MM gemaakt werd, kwam het bericht dat de invoering ervan in het mbo was uitgesteld. In de discussie over voor- en nadelen van onderwijsverandering heeft de term voor velen een negatieve lading gekregen. ‘Meester over eigen leren’ is gemaakt in opdracht van het CPS en APS en uitgegeven door de WVOI (WerkgeversVereniging OnderwijsverzorgingsInstellingen). Zes landelijke onderwijs ondersteuningsinstellingen voerden een trendstudie uit naar de stand van zaken rond competentiegericht onderwijs en vervolgens werden er vijf expertmeetings georganiseerd voor diverse doelgroepen in het onderwijs. De trendstudie en de expertmeetings werden de bronnen voor dit boek, waarin de belangrijkste ontwikkelingen, dilemma’s en oplossingen zijn samengevat.

28 Op naar de 100
COLUMN
B@s

28 Colofon