Montessori Magazine — Jrg. 30 (juni 2007) Nr. 5

Thema: NIEUWE SCHOLEN EN PEUTERGROEPEN

1 Van de redactie

3 Montessori Lyceum Flevoland: een waar montessori-laboratorium
THEMA – INTERVIEW
Ati Smit Kruidenberg
Ergens in de Flevoland-polder, aan de rand van Almere Buiten, staan een paar noodgebouwen rondom een piepklein binnenpleintje. Dat is het Montessori Lyceum Flevoland (MLF). In die noodgebouwen, naast het Oostvaarders College, gebeurt het, daar vindt het echte pionierswerk plaats. Het is een waar montessori-laboratorium. Inherent aan pionierswerk zijn de valkuilen die je bij dit proces tegenkomt. Hoe is dit bij deze in augustus 2006 gestarte school? Wat zijn de valkuilen en blijkt de praktijk anders dan de theorie, zo mooi verwoord in de schoolgids van het MLF? Interview met San Helfferich, de directeur van het MLF.

5 De Peutertuin: een montessori-peutergroep van start
THEMA
Wim Hoogervorst

Over de in september 2005 gestarte montessori-peutergroep in Enkhuizen

7 Samen onder ŽŽn montessoridak
THEMA
Margriet Hover
Over Spilcentrum de Trinoom in Eindhoven (www.bs-trinoom.nl)

8 Waar staat een startende montessori basisschool?
THEMA
Mirjam Stefels
Vragen over het starten van een montessori-basisschool. Gesprek met bestuurslid van de NMV, Ronald Steen, namens de sectie basisonderwijs

9 Peutergroep ’t Bijenkorfje in Almelo
THEMA
Hugo Stolker
De eerste officieel erkende montessori peutergroep

10 Van het NMV-bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

11 Studiebijeenkomst Montessori Noord-Holland
Marijke Roele & Martin Bergevoet

12 Maria Montessori in de Montessorischool Drachten

13 Het Erdkinderplan volgens David Kahn: niet montesomething maar montessori
Michael Rubinstein

14 Vernieuwing van MCO ingezet met opening Meeting point
Ati Smit-Kruidenberg
Op 23 april 2007 vond op het Montessori College Oost (MCO), deelschool van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), de opening plaats van het ‘meeting point’, een onlangs grondig verbouwde ruimte voor het ondernemend leren aan de Polderweg. De opening werd verricht door de Amsterdamse ex-wethouder van onderwijs Aboutaleb, thans staatssecretaris van sociale zaken, en door leerlingen van het MCO.

16 Gaat overgewicht aan een montessori lyceum voorbij?
COLUMN
Hugo Dirksmeier

17 De kenniskring
Ilse van Loon

17 De voortrekker acht maanden en 8500 km verder
Janneke Geluk

18 ‘Een begeleidende school’ door Nathan Deen
Carla van Wijngaarden

19 De mythe van het tienerbrein
Rob Crama
De afgelopen jaren is er veel gepubliceerd over de ontwikkeling van de hersenen bij tieners. De sterke belangstelling voor dit onderwerp is onder andere gevoed door het beschikbaar komen van nieuwe technologie, waardoor hersenactiviteit op een voor de proefpersoon niet belastende manier zichtbaar kan worden gemaakt.

20 Hoe het brein van een montessorikind werkt: montessori en de hogere cognitieve functies
Liene Heemstra-Hendriksen
Bewerking van de zeer inspirerende lezing van Steve Hughes tijdens de annual general meeting van de AMI (Association Montessori International) in april 2007. Het is het verslag van een neuropsycholoog die verliefd werd op het montessorionderwijs en die op zoek ging naar de oorzaak van zijn liefde. Het onderzoek van Hughes richt zich op de relatie tussen montessori en de hogere cognitieve functies.

21 Drie generaties op de montessorischool in Nijmegen
DRIE GENERATIES MONTESSORI
Mirjam Stefels
Ineke Derks-Verhey is directeur van de Arnhemse montessorischool en ging in haar jeugd naar de montessorischool in Nijmegen aan de Heijnoutseweg. Haar zoon Victor bezocht dezelfde school en nu zit de derde generatie, haar kleinzoon Stijn, in de middenbouw van deze school.

23 Mijn moeder en het nieuwe leren
COLUMN
B@s

23 Colofon