Montessori Magazine — Jrg. 30 (december 2006) Nr. 2

Thema: NMV-CONFERENTIE 2006

1 Van de redactie

2 Welke montessorischolen hebben spinnenwebben?
THEMA
Ati Smit-Kruidenberg
Spinnenwebben hebben altijd het imago verjaard en stoffig te zijn. We gaan ze met de ragebol te lijf. Maar de workshop ‘Tool for Talent’ liet een ander beeld zien van spinnenwebben. Bi dit computerprogramma blijken de spinnenwebben vers gesponnen te zijn. Sterker nog op deze workshop gegeven door Dick Beijer (directeur Stichting Monton) kan je ze zelf spinnen.

3 Kernkwaliteiten
THEMA
Liesbeth Schneiders
In de eerste MM van de huidige jaargang staat een artikel van Fred Korthagen en Angelo Vasalos onder de titel: ‘Kwaliteit van binnenuit als sleutel voor professionele ontwikkeling’. De lezing die Fred Korthagen heeft verzorgd op de NMV-conferentie van 1 november heeft veel overeenkomsten met dit artikel. Echter, in deze workshop werd er meer uitgegaan van het werken met leerlingen.

4 Wat maakt visieontwikkeling tot kwaliteitsbeleid in een montessorischool?
THEMA
Mirjam Stefels
Samenvatting van de workshop die werd gegeven door Janneke Geluk en Nicolette van der Weide.

5 Wat kun je lezen in een kindertekening?
THEMA
Michael Rubinstein
Samenvatting van de workshop over het lezen van kindertekeningen.

6 Aan de slag met het Montessori Kindvolgsysteem
THEMA
Liesbeth Schneiders
Nu de inspectie alle scholen verplicht de individuele ontwikkeling van kinderen te volgen met een kindvolgsysteem, ligt een kindvolgsysteem specifiek voor montessorischolen zeer voor de hand. Dat systeem is er nu: het MKVS. Er rijzen allerlei vragen op: hoe zit zo’n systeem in elkaar, hoe werk je ermee, is het meer dan een ‘lesjeslijst’, worden kinderen ook echt geobserveerd, wat zijn de specifieke doelen, waar is het op gebaseerd? De workshop van Joyce Kruys en Maria Rosa den Oudendammer-Martin lichtte het MKVS toe.

7 Professionele leergroep ‘Opleiden van montessori leraren’
THEMA
Mirjam Stefels
Samenvatting van deze workshop.

8 ‘Democracy in educationfinding a way with Montessori’
THEMA
Maria Rosa den Oudendammer
Onder deze titel werd van 13 tot en met 15 oktober 2006 het jaarlijkse congres van Montessori Europe (ME) in het imposante en sfeervolle Wenen gehouden.

9 ‘Het materiaal staat bij ons voorop’
Michael Rubinstein & Mirjam Stefels
Een bijzondere montessorischool in Wenen. Nadat Brigitta Weninger en haar echtgenoot een aantal montessorischolen in Nederland bezocht hadden, wilden ze wel naar Nederland verhuizen om hun dochter montessorionderwijs te laten volgen. Die wilde echter niet en dus
bleef de familie Weninger in Oostenrijk en startte daar zelf een montessorischool. Zo begon in 1999 in een woning met vier leraren en 35 leerlingen tussen de zes (de aanvangsleeftijd in Oostenrijk) en twaalf jaar oud. Nu zijn er 210 leerlingen tussen de zes en achttien en beschikt de school over twee an elkaar geschakelde huizen. De school is in vier trappen (Stufen) ingedeeld van steeds drie jaren.

12 Van het NMV-bestuur en de secties
VERENIGINGSNIEUWS

14 Op tijd naar bed
Brian Mšhlmann
Sfeerimpressie van de vmo-schoolleidersconferentie

15 De voortrekker: drie maanden en 2375 kilometer verder
Janneke Geluk

16 Hoe het rijkste land ook het armste land kan zijn…
COLUMN
Hugo

16 De schouders onder innovatie
Rob van der Veer, Martine Lammerts & Joek Jan Hšweler
Het kan u niet ontgaan zijn: landelijke voorlichtingsdagen, artikelen in MM, een workshop tijdens de NMV-conferentie – de projectgroep vernieuwd montessori rekenwiskundeonderwijs ligt op koers!

18 Liefde op het eerste gezicht
Mirjam Stefels
Joke Pulles (1933) en Yvonne Oldenziel (1980) ontmoetten elkaar voor het eerst in de zomer van 2006 toen Joke gecommitteerde was bij het montessori examen van Yvonne. Tijdens de toost op het behalen van Yvonne’s diploma bleek dat zij ging werken op de school die Joke in 1998 verlaten had na haar pensionering. MM bracht hen opnieuw bij elkaar voor een gesprek over heden en verleden in het montessori-onderwijs.

19 ‘We kunnen nooit iets doen omdat het moet’
Ati Smit-Kruidenberg
Dick Beijer speelde voor kostschooldirecteur in de RTL5-serie ‘Dat zal ze leren!’

21 Science, de NRC en de kwaliteit van leerkrachten
Jeroen van Rooijen
Onlangs stond in NRC Handelsblad een samenvatting van een onderzoeksverslag uit Science. Dit artikel wekte ten onrechte de indruk dat het Science-artikel vooral ging over de gunstige invloed van goede leerkrachten op de prestaties van de leerlingen.

22 Herinneringen aan de deelbak
Liesbeth Schneiders
Drie generaties montessori-onderwijs aan het woord: Ivana Luidens werkt ruim twintig jaar in de onderbouw van Montessorischool ‘Heerhugowaard’, haar dochter Mirthe (bijna 9) zit in de tussenbouw (groep 5) en zoon Jitse (bijna vier) zit op de peutergroep ‘De Kubus’ van dezelfde school. Haar moeder Rini Meinders heeft als kind ook montessorionderwijs gevolgd.

24 Twijfels
COLUMN
B@s

24 Colofon