Montessori Magazine — Jrg. 29 (maart 2006) Nr. 3

Thema 1: MONTESSORI EUROPE
Thema 2: KWALITEITSZORG NMV

1 In memoriam

3 Van de redactie

4 Nico van Ewijk: Nederlands bestuurslid van Montessori Europe
THEMA 1
Mirjam Stefels en Michael Rubinstein
Een interview.

7 Internationalisering: de afwezigheid van NMV-beleid
THEMA 1
Ben van der Hilst

7 Een bezoekje aan de montessorischool in Skopje
THEMA 1
Mirjam Stefels

9 Vmo-visitaties
THEMA 2
Michael Rubinstein

11 ‘We zijn geen montessoripolitie, maar willen met scholen in gesprek raken’
THEMA 2
Michael Rubinstein
Wilke Vos over de vernieuwing van de visitatie.

12 Een goed gesprek of drie dagen onderzoek
THEMA 2
Bas Moll
Inspectietoezicht is aan het veranderen.

14 De schoonheid van het schaakspel als pedagogisch instrument
Hugo Dirksmeier

15 Van het NMV-bestuur
Verenigingsnieuws
– Van de sectie basisonderwijs
– Van de sectie voortgezet onderwijs
– Mededelingen en agenda

19 De NMV-ledenvergadering
Michael Rubinstein

20 Specifiek montessoriaans taalgebruik
Wetenschappelijk Bureau NMV

21 Achtste regionale bijeenkomst sectie peutergroepen Zuidwest Nederland
Laurie Verhoeven

21 De ontwikkeling van een montessori-leerlandschap
Hans Jansen
Deel 3.

25 ‘Het gaat mij te snel!’
Piet Hieltjes

27 Wat een kind met enthousiasme zelf ontdekt, vergeet het nimmer
AndrĀŽ Gilara en Ab van der Veen
Een methode voor het begrijpend en studerend lezen in het montessori-onderwijs.

29 Ervaringen met het MKVS
Martine Lammerts

32 Neem vaker een bloemetje mee
B@s

32 Colofon