Montessori Magazine — Jrg. 27 (februari 2004) Nr. 3

Jrg. 28 (februari 2004) Nr.1
Foutje van de uitgever:
Jrg. 28 (februari 2004) Nr.1 moet zijn:
Jrg. 27 (februari 2004) Nr.3

Thema:
COMPETENTIES

2 Thema: Competenties

2 Bekwaamheidseisen voor montessori basisonderwijs
Ineke Roorda

3 Competenties in de praktijk: een klein begin
Micha‘l Rubinstein

5 Competentiegericht werken op de Montessori-pabo
Bea Koekenbier

7 Competentiegericht opleiden in een vmo-school
Geerte van de Groep

10 De meerwaarde van digitaalleren in een montessorischool, deel 2
Sonja Vetter

14 Verenigingsnieuws
Van het NMV bestuur en de sectievoorzitters, agenda en mededelingen

16 KinderPoP: Persoonlijk OntwikkelingsPlan voor Kinderen
Tjeerd Mijnster

18 Kinderen met ADHD in de 1 montessoriklas, deel 2
Miriam Klamer

22 Juryrapport ‘Maak een spel’

23 Het leukste museum van Nederland
Een cd-rom met een interactieve rondleiding door vijf musea
Maaike Hillebrand

24 Authentiek opleiden in scholen

Bas Moll – B@S