Montessori Magazine — Jrg. 44 (november 2020) nr. 1

02 Perspectief
Floor Vermeulen

03 Column: Elk kind heeft maar één persoon nodig voor perspectief
Nel de Groot

04 Erfgoed als vloer, visie als blikveld
Paul Op Heij

06 Levenslang montessoriaan

08 Montessoriaan blijven in een veranderend onderwijsveld
Joëlle Meijer

10 Comeniusmuseum brengt reformscholen bijeen

11 ‘Wegdrijven van de visie en er weer naar terugverlangen’
Jaap de Brouwer

14 Kansen en risico’s van visie bij modernisering
Paul Op Heij

17 Column: Ken je mij, wie ken je dan?
Rogier Dijk

18 Montessorileraar ontneemt geen kansen
Jaap de Brouwer

20 De kwestie: Kiezen wij in ons dagelijks werk voldoende het perspectief van het kind?
Maarten Stuifbergen, Manja Haze, Annemieke Eshuis en Gabriel Enkelaar

22 “Kosmische educatie als slagader van montessorionderwijs’
Paul Op Heij

25 Boekenrecensie: ‘Kennis laat zich niet zomaar overdragen’
Paul Op Heij

28 Boekrecensie: Perspectieven op montessori
Patrick Sins