Montessori Magazine — Jrg. 43 (maart 2020) nr. 2

Thema : Vertrouwen

02 Vertrouwen is beter
Floor Vermeulen

03 Hoop & Geloof
Rogier Dijk

04 Echos van vertrouwen uit Finland
Paul Op Heij

08 ‘Bij twijfel, doe een stap terug … en observeer!’
Jaap de Brouwer

10 ‘Als je wilt dat een kind omhoogklimt moet je er vooral niet bovenop gaan zitten’
Joëlle Meijer

12 Bestaat dé montessorischool?
Jaap de Brouwer

14 Montessorischolen positief over samenwerking met onderwijsinspectie
Bob Molier

17 Vertrouwen … in wie?
Nel de Groot

18 De educatie in mijn montessori-instelling is gebaseerd op vertrouwen in de ontwikkelingskracht van kinderen
Gabriël Enkelaar, Annemieke Eshuis, Manja Haze en Maarten Stuifbergen

20 Agenda en kennismaking met Joëlle Meijer
Bob Molier

21 NMV-bestuur lanceert vernieuwde website montessori.nl
Bob Molier

22 MOC ontwikkelnieuws
Martine Lammerts

28 Colofon en reactie
Fred Kelpin en Bob Molier