Montessori Magazine — Jrg. 42 (juni 2019) nr. 3

Deze aflevering is als PDF beschikbaar.

Thema: Toetsen

02 Aan de slag met inhoudelijke verbinding
Floor Vermeulen

03 Staat van het montessorionderwijs
Quincy Elvira

04 Bewust of onbewust: ouders beïnvloeden het leerproces van hun kinderen
Boukje van der Pant

06 Te veel beschermen maakt kwetsbaar
Paul Op Heij

10 Formatief evalueren biedt leerlingen zicht op eigen leerproces
Jaap de Brouwer

12 Ervaringen met Route 8, IEP en Centrale Eindtoets
Bob Molier

14 Een lintje voor empathie
Nel de Groot

16 Parelmap Passe-Partout maakt kinderen trots op hun ontwikkeling
Jaap de Brouwer

18 Geheimen van Boris Konrad brengen geheugen tot onvermoede prestaties
Paul Op Heij

19 Montessori Magazine zoekt ouder
Bob Molier

20 Schooltoetsen in de Montessorischool
Fred Kelpin

21 Inspirerende Algemene Ledenvergadering NMV verdient meer bezoekers
Bob Molier

22 ‘De wereld gaat schreeuwen om ethici’
Martine Lammerts, Bob Molier

24 De Kwestie
Egbert de Jong, Manja Haze, Maarten Stuifbergen, Gabriël Enkelaar

26 MOC ontwikkelnieuws
Martine Lammerts

28 Colofon