Montessori magazine — Jrg. 41 (november 2017) nr. 1

Deze aflevering is als PDF beschikbaar.

Thema: Ouderbetrokkenheid

02 Een geweldig montessori-jaar
Floor Vermeulen

03 Thuisbetrokkenheid
Quincy Elvira

04 Scholen moeten vooral meer betrokken worden bij ouders
Paul Op Heij

06 Gelijkwaardige inbreng verhoogt ouderbetrokkenheid
Janneke van de Laar

08 Piazza: Betrokken ouders, bevlogen kinderen
Boukje van der Pant

09 Piazza: Erik!, een handig administratiesysteem
Daan van Beers

10 100 jaar NMV – herinneringen van een montessauriër
Gé Rood

11 Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering NMV op 13 november

12 NMV jaarverslag 2016-2017

15 Europa rond 1917 en de start van NMV
Els Wasmann-Peters

16 Begin 1900: een humanitaire montessorischool in tijden van idealisme en solidariteit
Anastasia Dingarten

19 Ieder kind dat schreeuwt heeft ooit om aandacht gevraagd
Nel de Groot

20 De Kwestie
Egbert de Jong, Manja Haze, Gabriël Enkelaar, Maarten Stuifbergen

22 Het MOC ontwikkelt voor het leden!
Martine Lammerts