Montessori Magazine — Jrg. 41 (maart 2018) nr. 2

Deze aflevering is als PDF beschikbaar.

Thema: Democratie

02 Een betrokken vereniging
Floor Vermeulen

03 Betrokken zijn en meedoen
Quincy Elvira

04 Opvoeden met vrijheid in gebondenheid
Boukje van der Pant

06 De montessorigroep als broedplaats van de democratie
Janneke van de Laar

08 Docenten uit positie slecht voor democratische omgang met leerlingen
Paul Op Heij

11 Met filosofenbillen op opvoeddilemma’s
Paul Op Heij

12 5 vragen over verenigingen aan Dick van Hennik
Bob Molier

14 Deliberatieve democratie in de klas: hoe dan?
Laurence Guerin

15 ALV op 1 februari vlot akkoord met bestuursvoorstellen
Bob Molier

16 Montessori onderbouwd
Louis Jongejans

16 Doe inspiratie op met de Montessori-express in binnen- en Duitsland
Gabriël Enkelaar

17 Inkijkje in vernieuwde cursus Montessori basisbekwaam aan de Hogeschool van Amsterdam
Bea Koekenbier

19 Democratie en kinderen
Nel de Groot

20 De Kwestie
Egbert de Jong, Manja Haze, Gabriël Enkelaar, Maarten Stuifbergen

22 Waarderen auditen bij montessori-instellingen van 0-12 jaar: van vinken naar vonken
Martine Lammerts

24 Redactielid Janneke van de Laar stelt zich voor