Montessori Magazine — Jrg. 41 (juni 2018) nr. 3

Deze aflevering is als PDF beschikbaar.

Thema: Bevrijd?

02 De staat van het onderwijs
Floor Vermeulen

03 Gebondenheid
Quincy Elvira

04 Wet en toezicht: de feiten
Sascha Brasz

05 ‘Verbouwen met de winkel open en een tekort aan personeel’
Bob Molier

06 ‘De inspectie kan erop vertrouwen dat wij onze verantwoordelijkheid heel serieus nemen’
Wyneke de Vries, Irma Pieper, René Derksen, Lex Spee

09 Vmo-kenniskring beschrijft montessorihans leiderschap
Bob Molier

10 Bredere vorming in smallere klassen
Paul Op Heij

14 Piazza Doorbreek die muren!
Boukje van der Pant

15 Lerarenbevrijding
Nel de Groot

16 De Kwestie
Egbert de Jong, Manja Haze, Gabriël Enkelaar, Maarten Stuifbergen

18 MOC ontwikkelnieuws
Martine Lammerts

20 Piazza ENMS enthousiast over waarderend auditen
Yvonne Schüler en Els van Santen

21 Nóg meer Europeaan!
Bob Molier

22 Is montessorionderwijs al zelfregulerend onderwijs?
Marielle van der Heyden

23 ‘Help mij het zelf te lezen’
Jacqueline Bentlage