Montessori Magazine — Jrg. 40 (maart 2017) nr. 2

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

Thema: Opvoeding

02 Oud en nieuw
Floor Vermeulen

03 Geschikt/ongeschikt voor montessorionderwijs?
Quincy Elvira

04 Wat gaat goed en wat kan beter in de opvoeding?
Hildi Glastra van Loon

06 ‘Opvoedingskramp’ door verkeerd beeld van jongeren
Paul op Heij

08 Tieners, een gebruiksaanwijzing
Paul op Heij

09 Lekker opscheppen
Femke Cools

10 Verschillen in opvoeding veroorzaken de prestatiekloof
Patrick Sins

12 Montessoriopvoeding voor ouders
Bob Molier

14 Van ‘help mij het zelf te doen’ naar ‘help mij zelf te leren’
Els Mattijssen en Ward van de Vijver

16 De Kwestie
Gabriël Enkelaar, Egbert de Jong, Margot Schreurs, Maarten Stuifbergen

18 MOC actief met kindwerkdossier, vernieuwing visitatie, examenreglement en 24-uursconferentie
Martine Lammerts

20 Het Kind-Werk-Dossier
Patty Petri en Maaike Verschuren

22 100 jaar montessori, 100 jaar NMV
Wilke Vos

23 Paul op Heij stelt zich voor

23 Colofon