Montessori Magazine — Jrg. 38 (december 2014) Nr. 1

Deze aflevering is als PDF beschikbaar

Thema: Een eeuw montessori in Nederland

1  Inhoud
VAN DE REDACTIE
Bob Molier

2  Openingstoespraak door de burgemeester van Noordwijk, Jan Pieter Lokker
VERENIGING
Montessoriconferentie 24-09-2014

4  Impressie Montessoriconferentie 24 September 2014
Bob Molier

9  Zes jaar NMV: Mooi!
COLUMN
Cor Hoffmans, voorzitter NMV

10  Eerste bezoek Maria Montessori aan Nederland
THEMA
Maartje Hazenoot
Henriëtte van Reesema (1854-1923) kreeg 100 jaar geleden Maria Montessori zover dat zij naar Nederland kwam. Maartje Hazenoot beschrijft in dit artikel hoe Henriëtte Maria Montessori uitnodigde en hoe het bezoek verliep. Henriëttes dochter Cornelia (Kitty) Philippi-Siewertsz van Reesema speelde daarbij een grote rol. Het artikel is voor een groot deel gebaseerd op het proefschrift dat Maartje Hazenoot publiceerde over Kitty en haar betekenis voor de ontwikkeling van het jonge kind in Nederland.

13  Piazza: Irma Pieper trots op het team
PIZZA
Irma Pieper
Parel: Joke Werver over M.
PAREL
Joke Werver

14  Historie VMO / Voortgezet montessorionderwijs is mooi laboratorium
THEMA
Wiebe Brouwer
In 1930 opened het Montessori Lyceum in Amsterdam (MLA) haar deuren. Het was de eerste vmo-school ter wereld. Maria Montessori had haar ideeën nog niet uitgewerkt voor het voortgezet onderwijs. Wiebe Brouwer, tot voor kort rector van het MLA, kan er goed mee leven dat Maria Montessori haar beginselen niet meteen uitwerkte naar het voortgezet onderwijs. Het Erdkinderplan, waar Montessori in 1935 mee kwam, is vooral utopisch van aard, niet zo bruikbaar als richtsnoer voor het inrichten van een curriculum. Brouwer: ‘Door de voortdurende zoektocht naar goed vmo blijven wij alert en houden wij ons onderwijs actueel. Wij geven kinderen zelfvertrouwen mee en leren ze zelfstandigheid aan. Zo blijft het vmo een mooi laboratorium.’

17  Vrijheid in verbondenheid
COLUMN
Femke Cools

18  Vijf vragen over het Montessori Kenniscentrum (MKC)
VERENIGING
Annette de Deken, Debbie van den Burgh, Martine Lammerts
– Wat kan ik vragen aan het MKC?
– Wat doet het MKC?
– Waar zit het MKC?
– Wie werken er bij het MKC?
– Hoe kom in in contact met het MKC?

20  Werkgroep Kosmische educatie
VERENIGING
Ton van der Heiden
De NMV-werkgroep Kosmische educatie is ervan overtuigd dat kosmische educatie de basis is voor het montessorionderwijs en daarom de slagader van het montessorionderwijs.

22  Wat willen leraren met ICT in het onderwijs bereiken
DE KWESTIE
Gabriël Enkelaar, Tessa Wessels, Els Wasmann-Peters, Egbert de Jong

24  COLOFON