Meso Magazine — Jrg. 33 (juni 2013) Nr. 190

3 Co-makership

De kritiek vanuit het bedrijfsleven op het beroepsonderwijs is bekend: het zou kwalitatief en kwantitatief onvoldoende aansluiten en docenten zouden niet goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het onderwijs op zijn beurt vindt dat het bedrijfsleven te specifieke eisen stelt. Interessanter is de vraag hoe beide sectoren kunnen samenwerken. Smulders, Hoeve en Van der Meer schetsen een aantal intensieve samenwerkingsvormen/

10 OOP: de vergeten doelgroep

In veel scholen is de focus van het personeelsbeleid vooral op docenten gericht; onderwijsondersteunend personeel (OOP) komt er doorgaans bekaaid af. RenŽ van Drunen schetst het zogenaamde Enkhuizer model waarmee scholen serieus werk kunnen maken van personeelsbeleid voor het OOP. Het is een instrument dat OOP’ers en hun leidinggevenden zicht geeft op de kwaliteit van de ondersteunende werkzaamheden.16 Portretten van teamleiders


De manager als kille, afstandelijke regelaar versus de docent als betrokken professional die weet waar het op de werkvloer echt om draait. Het publieke debat over managers en docenten grossiert in dergelijke beelden. Ria Groenenberg laat zien dat het in ieder geval niet opgaat voor de teamleiders die zij in het kader van haar onder portretteerde.

22 Kwaliteitszorg in balans

Een hogere kwaliteit tegen minder kosten, oftewel meer met minder: dat is kortweg de opdracht voor mbo-instellingen in de komende jaren. Kan kwaliteitszorg aan het realiseren van deze opdracht bijdragen? Om deze vraag te beantwoorden, analyseerde Olav RŸlander de huidige kwaliteitszorg in mbo-instellingen. Zijn conclusie: de bestaande kwaliteitszorg is eenzijdig ontwikkeld. Er liggen mogelijkheden voor mbo-instellingen als zij hun kwaliteitszorg ook richten op versterking van de relationele kwaliteit.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

9 S.G. de Trekvaart

15 Hoe zit het met uw…

21 Ecologie van het onderwijs


27 Onderzoek

29 Boeken