Meso Magazine — Jrg. 33 (april 2013) Nr. 189

3 HRM in scholen

In het wereldwijde streven naar verbetering van het onderwijs ligt de focus steeds meer op verhoging van de kwaliteit van leraren. Piety Runhaar en Louise van de Venne betogen dat als we rendement willen halen uit de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering van leraren, we ook moeten zorgen voor een motiverende en aantrekkelijke werkomgeving. Paradoxaal genoeg werkt het overheidsbeleid gericht op kwaliteitsverbetering daarbij eerder belemmerend dan bevorderend.

9 Lwoo: te veel deelnemers, te weinig resultaten

In Meso magazine 187 plaatsten Kees van der Wolf en Arie van Peet een aantal stevige vraagtekens bij het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hun conclusie: het lwoo levert onbedoeld een bijdrage aan een minder gunstige schoolloopbaan van te veel vmbo-leerlingen. Een aantal lezers bleek zich hierin niet te kunnen vinden. In dit nummer twee reacties, gevolgd door een naschrift door Van der Wolf en Van Peet.15 Examinering in het mbo


Onlangs besloot OCW om in het mbo landelijke examens in te voeren voor taal en rekenen. Dat leek een trendbreuk ten opzichte van het tot dan gevoerde decentralisatiebeleid, maar op basis van hun historische schets van de ontwikkeling van de examinering in het mbo in de afgelopen 25 jaar vragen Beatriz Roman en Paula Willemse zich af of juist de eerdere pogingen om scholen verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van de examens niet afweken van de trend.

20 Managen van verwachtingen

Goed nieuws voor schoolleiders in tijden van financiĀ‘le krapte: werken aan meer tevredenheid, de basis voor een goed en plezierig leer- en werkklimaat, hoeft geen cent te kosten. In plaats van het ene verbeterplan op het andere te stapelen, zouden schoolleiders volgens Frank Weijers vooral hun energie moeten steken in het managen van verwachtingen.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

8 S.G. de Trekvaart

14 Hoe zit het met uw…

19 Wassink 2.0


25 Onderzoek

27 Buitenlands nieuws

29 Boeken