Meso Magazine — Jrg. 32 (oktober 2012) Nr. 186

3 Nieuw onderwijskundig leiderschap

Het belang van onderwijskundig leiderschap staat nauwelijks ter discussie. Tegelijkertijd is niet altijd duidelijk wat het precies inhoudt, het is een containerbegrip geworden. Eric Verbiest ontwikkelt in deze bijdrage een eenduidig concept van onderwijskundig leiderschap. Centraal daarin staat de vraag hoe schoolleiders het leren en de resultaten van leerlingen kunnen verbeteren door zich te richten op het professioneel leren van docenten.

9 Leidinggeven aan het professionele gesprek

Een leraar moet vanuit zijn beleving en overtuiging betekenis kunnen geven aan verandering en de ruimte krijgen om die verandering in de klas zelf vorm te geven. Het gesprek in de school zou juist daarover moeten gaan. De setting om zo’n gesprek te voeren is volgens Loes Lauteslager bij voorkeur de dialoog. Voor de dialoog als instrument voor verandering doet zij in dit artikel een aantal concrete suggesties. Ze laat ook zien welke niet te onderschatten rol leidinggevenden daarbij spelen.17 Teamontwikkeling verbonden

Hoe kunnen teams ontwikkeling realiseren, waarbij zij een verbinding leggen met de problemen die leraren in de dagelijkse praktijk ervaren en die ook op langere termijn tot resultaten leidt? Met deze vraag gingen Sandra Janssen en Hartger Wassink aan de slag met enkele teams van het Koning Willem I College. Zij ontwikkelden een stapsgewijze aanpak waarin teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn verbonden.

23 Wat hebben scholen aan lectoraten?

Sinds de jaren ’90 dragen lectoren bij aan het uitvoeren, verspreiden en benutten van praktijkonderzoek in scholen en aan het professionaliseren van docenten op dit vlak. Wat zijn voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen lectoren en scholen? Wat kunnen scholen aan lectoraten hebben? Niek van den Berg en Suzanne Verdonschot gingen op onderzoek uit.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

8 S.G. de Trekvaart

16 Hoe zit het met…

22 Ecologie van het onderwijs

29 Boeken