Meso Magazine — Jrg. 32 (juni 2012) Nr. 184

3 Een ongemakkelijke waarheid?

Het is al enige jaren bon ton bestuurders, schoolleiders en managers te verwijten dat zij docenten onvoldoende ruimte geven om hun werk goed te doen. Bas de Wit ontdekte dat dat eenzijdige beeld van leidinggevenden die zich niets aantrekken van docenten, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Hij pleit voor een herwaardering van de onderwijsmanager en voor het beter bemutten van relaties tussen managers en docenten.

9 Professionele identiteit van leraren

Wat maakt leraren tot leraren, bestaat er zoiets als professionele identiteit en hoe ziet dat er dan uit? Esther Canrinus deed onderzoek onder 1214 leraren in het oortgezet onderwijs op aspecten als betrokkenheid, motivatie en vertrouwen in eigen kunnen. Op basis hiervan kwam ze tot drie professionele identiteitsprofielen. Vervolgens keek ze of en hoe de verschillen in profielen doorwerkten in de klas.15 Twintig jaar overheidsbeleid rond het mbo

Een wild heen-en-weer slingerende pendule: dat is het beeld dat velen hebben van het onderwijsbeleid van de Nederlandse overheid. Klopt dat beeld, hoe zit het met de consistentie? Ria Bronneman-Helmers onderzocht hoe de overheid tussen 1990 en 2010 inhoud heeft gegeven aan haar verantwoordelijkheid voor het onderwijs. De positie en functie van het middelbaar beroepsonderwijs, waarover dit artikel gaat, was een van de onderzochte stelselkenmerken.

22 Voortijdig schoolverlaten in het mbo

Terwijl in het voortgezet onderwijs een flinke daling van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is gerealiseerd, blijft de dalende trend in het middelbaar beroepsonderwijs steken nu men is aangekomen bij de harde kern van risicoleerlingen. Waarom is het zo lastig om deze leerlingen bij de les te houden? Wat zouden scholen kunnen doen om hen aan zich te binden? Het onderzoek van Louise Elffers biedt aanknopingspunten.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

8 S.G. de Trekvaart

14 Hoe zit het met uw…

20 Ecologie van het onderwijs

26 Onderzoek

28 Buitenlands nieuws

30 Boeken