Meso Magazine — Jrg. 32 (juni 2011) Nr. 178

3 Burgerschapsvorming in ontwikkeling
Het streven naar verbetering van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is nauwelijks omstreden. Tegelijkertijd benadrukt menigeen, inclusief de minister, dat nurgerschapsvorming een belangrijk onderdeel is en blijft van de opdracht van het onderwijs. Ondanks het belang dat aan burgerschapsvorming wordt gehecht, hebben scholen moeite om het een duidelijke plaats te geven. Daartoe is in ieder geval meer eenduidigheid nodig over wat het inhoudt en hoe er in het onderwijs vorm aan kan worden gegeven. In deze bijdrage gaat Wiel Veugelers in op een aantal aspecten die daarbij van belang zijn.

9 Personeelsbeleid en bevlogenheid van docenten. Ondanks of dankzij?
Goede docenten zijn ook bevlogen docenten: vitale en toegewijde docenten die opgaan in hun vak en op die manier leerlingen aan het lere krijgen en houden. Kun je als school bevlogenheid van docenten stimuleren? Welke rol speelt het personeelsbeleid daarbij? Rond deze vragen voerden Judith Konermann en Emerance Uytendaal een aantal praktijkgerichte onderzoeken uit in het voortgeet onderwijs. Hun conclusie: om bevlogenheid van docenten te stimuleren, moet naast de beheerstmatige kant van personeelsbeleid meer aandact worden besteed aan een ontwikkelingsgerichte benadering.

15 Van papier naar passie. Meer structuur en betekenis in de gesprekscyclus
De rol van afdelings- en teamleiders bij begeleiding en beoordeling van leraren is de afgelopen jaren groter geworden. Ontwikkelingen als de Wet beroepen in het onderwijs, de functie- of salarismix en meest recent de plannen met betrekking tot prestatiebeloning, maken een goed functionerende gesprekscyclus nog belangrijker. Veel middenmanagers hebben treainingen over het voeren van personeelsgesprekken gevolgd. Desondanks blijft het in de praktijk nog lastig om een goede voortgang ind e gesprekken te houden. Wassink en Dingemans geven in dit artikel een aantal aanknopingspunten om de gesprekscyclus op gang te houden.

20 De blik van buiten. Visitaties en audits als standaardkwaliteitsinstrument
In deel I van dit artikel (Meso Magazine 181) beschreef Roger Standaert taken en structuren van de EU en de activiteiten van de EU op onderwijsgebied. In dit tweede deel gaat hij nader in op de EU-programma’s voor het onderwijs. Volgens Standaert is in het Europese onderwijsbeleid het economisch denken te dominant.


26 Maakt het vwo zijn naam waar?
In Meso magaine 176 formuleerden Krul, Schoenmakers en Wind de do’s en don’ts van collegiale visitatie. Aansluitend op die bijdrage concluderen Schoenmakers, Van der Dussen en Wind in deze bijdrage dat het belangrijk en verstandig is dat scholen zich door anderen ‘de maat laten nemen’. Zij pleiten daarom ervoor dat externe feedback, bijvoorbeeld in devorm van visitaties en audits, standaard wordt in de praktijk van het voortgezet onderwijs.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel
8 S.G. de Trekvaart
14 Meso column
19 Wassink 2.0
27 Buitenlands nieuws
29 Boeken