Meso Magazine — Jrg. 32 (februari 2012) Nr. 182

3 Neuromythologie.
Hersenen zijn hot, ook in het onderwijs. In onderwijsmedia en op scholingsdagen en conferenties gaat het de laatste jaren steeds vaker over het moderne hersenonderzoek dat zich baseert op fasch=inerende livebeelden van functionerende breinen. Dit onderzoek is welisswaar veelbelovend, maar volgens Alderik Visser en Bjorn Wansink is het nog veel te vroeg om op basis ervan concrete uitsprake te doen over toepassingen in het onderwijs.

9 Loopbaanleren
De aandacht voor loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB) is in de afgelopen jaren explosief toegenomen. Helaas vallen de resultaten vooralsnog tegen. Veel leerlingen zijn ontevreden over LOB en nomadisch switchgedrag tussen opleidingen en uitval in het onderwijs blijven op ongeveer hetzelfde niveau. Volgens Tom Luken komt dit doordat de benadering van LOB weinig realistisch is en onvoldoende aansluit bij wat wij weten over wat jongeren wel en niet kunnen.

15 De loopbaanschool werkt
Vmbo-scholen zien zich gesteld voor grote uitdagingen: zij kampen met een zwak imago, hebben niet de gemakkelijkste leerlingen in huis en ondervinden hinder van maatshappelijke problemen die zich in hun omgeving voordoen. Een denktank van negen bij het vmbo betrokken organisaties ontwikkelde de loopbaanschool, een werk-denkmodel om met die uitdagingenRobbin Haaijer, lid van de denktank, beschrijft op persoonlijke titel het waarom, wat en hoe van de loopbaanschool.

20 Het Nederlandse onderwijs en de invloed van Europa.
In deel I van dit artikel (Meso Magazine 181) beschreef Roger Standaert taken en structuren van de EU en de activiteiten van de EU op onderwijsgebied. In dit tweede deel gaat hij nader in op de EU-programma’s voor het onderwijs. Volgens Standaert is in het Europese onderwijsbeleid het economisch denken te dominant.


26 Maakt het vwo zijn naam waar?
Circa 30 procent van de studenten in het wetenschapelijk onderwijs gaat na het eerste jaar niet door met de universitaire studie. Gezien dat hoge uitvalpercentage kun je je afvragen in hoeverre het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zijn naam waarmaakt.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel
8 S.G. de Trekvaart
14 Hoe zit het met uw…
19 Wassink 2.0
30 Buitenlands nieuws
32 Boeken