Meso Magazine — Jrg. 32 (april 2012) Nr. 183

3 Professionaliseren is (ook) teamwerk.

Ontwikkelingen zoals competentiegericht onderwijs maken onderwijs steeds meer een zaak van docenten die samenwerken in teams. Daarmee is het van belang om naast individuele professionalisering ook collectieve professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren. Bart van Veldhuizen laat zien hoe hieraan in een aantal trajecten is vormgegeven binnen het Regio College, een regionaal opleidingscentrum in de Zaanstreek en Waterland.

10 Congruent leidinggeven aan leren

Om leerlingen in de les actiever en zelfsturender te laten leren, moeten docenten beschikken over een daarop toegesneden didactisch repertoire. Dat blijkt vaak niet of niet voldoende aanwezig. Scholleiders die willen dat docenten zich op dit punt professionaliseren, moeten over een vergelijkbaar didactisch repertoire beschikken als zij van hun docenten verwachten. Gerard Westhoff illustereert dit principe van congruentie en het belang ervan.18 Op zoek naar wat werkt

Het streven evidence based te werken leidt ertoe dat scholen zich bij innovaties vooral richten op de beoogde effecten. Vaak ontbreekt de onderliggende redenering, waardoor onduidelijk blijft hoe de verandering in het primaire onderwijsproces tot het beoogde effect zal leiden. De zogenaamde CIMO-logica, die Van den Berg, Hoeve en Zitter in dit artikel toelichten, kan juist helpen om te expliciteren wat de verandering moet uitlokken bij leerlingen en begeleiders en docenten en hoe.

24 Verbinding tussen inspireren en normeren.

Het geven van feedback is de meest effectieve strategie om prestaties van leerlingen te verbeteren. Maken scholleiders gebruik van deze kennis en geven zij feedback aan docenten om hun prestaties te be•nvloeden? Heleen van den Engel onderzocht in twee scholen voor voortgezet onderwijs de feedbackpraktijk. Haar stelling: feedback wordt effectiever als de schoolleiding niet schroomt om te normeren en tegelijkertijd weet te inspireren en verbinden.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel

9 S.G. de Trekvaart

17 Hoe zit het met uw…

23 Wassink 2.0

28 Buitenlands nieuws

30 Boeken