Meso Magazine — Jrg. 31 (oktober 2011) Nr. 180

3 Van wie is dit onderwijsbeleid? Analyse van de ministeri‘le actieplannen voor het onderwijs.
‘Het is nooit goed of het deugt niet.’ Die gedachte kan een politicus bekruipen als hij regelmatig het oor te luisteren legt in het onderwijs. Stuurt Den Haag vooral op bestuurlijke thema’s, dan krijgt het al snel het verwijt dat de politiek onder de Haagse kaasstolp tamelijk inhoudsloos bezig is. Maar zodra de politiek zich bemoeit met de onderwijsinhoud, dan klinkt het al snel dat Den Haag stuurt op zaken waar het geen verstand van heeft. Op dit moment staan Haagse onderwijspolitiek en -beleid vooral in het teken van prestaties. Leerlingen, eraren, schoolleiders: iedereen moet aan de bak om ervoor te zoegen dat we hoger scoren op internationale rankings. De kritiek op dit beleid vauit het onderwijs is groeiende, RenŽe van Schoonhoven vraagt zich af of dat terecht is: wat doen scholen er zelf aan om uit de cirkel te komen van ‘het is nooit goed of het deugt niet’?

9 De meerwaarde van masterleraren. Het belang van de organisatiecultuur
In kringen van beleid en bestuur is de excellente leraar een hot topic: de leraar als sleutel tot verbetering van de onderwijskwaliteit en de excellente leraar als die in belangrijke mate bijdraagt aan excellent onderwijs. De vraag is hoe je excellentie kunt stimuleren. Een optie is de masteropleiding. Zo veronderstelt de Onderwijsraad bijvoorbeeld dat excellente leraren en masteropleidingen zullen leiden tot veranderingen in de onderwijspraktijk. In dit artikel verkennen Marco Snoek en Sander Galjaard die vooronderstelling aan de hand van een casestudie rond een specifieke masteropleiding met het NiME-keurmerk en een praktijkvoorbeeld van een school.

15 Vitamine K. Over het stimuleren van een ketenaanpak.
Scholen die succesvol waren binnen het Ambitieprogramma-vmbo hebben de afgelopen jaren veel ge•nvesteerd in ketensamenwerking. Voor hen was dat van belang om meer doorstroom, doorlopende leerlijnen en positieve beroepsbeelden over techniek te realiseren. Om scholen te ondersteunen bij de samenwerking met hun ketenpartners zijn in het kader van het Ambitieprogramma-vmbo ketengesprekken georganiseerd. De manier van vragenstellen in deze gesprekken leidt ertoe dat de ketenpartners zelf knelpunten onder woorden brengen en ‘geschoold’ raken in het kijken naar hun eigen keten. Dit artikel beschrijft deze manier van werken. Scholen en andere betrokkenen, ook in andere contexten dan de techniek, kunnen met behulp van ketengesprekken komen to betere samenwerking in de keten.

21 Wat willen de leerlingen? Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo
Hoe richten we de school in zodat we leerlingen het beste bieden? Wat houdt jongeren bezig? Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste keuzes maken voor hun toekomst? De reeks onderzoeken die expertisecentrum Hiteq in de periode 2008-2010 heeft uitgevoerd onder leerlingen en ouders, bidt aanknopinspunten om deze vragen te beantwoorden en aan te sluiten bij de manier waarop de leerlingen van vandaag graag leren. Metje Jantje Groeneveld geeft in dit artikel een overkoepelend beeld van de onderzoeksresultaten en ze geeft aan wat een schoolleider ermee kan.

RUBRIEKEN

2 Redactioneel
9 S.G. de Trekvaart
15 Meso Column
20 Wassink 2.0
26 Buitenlands nieuws
29 Boeken