Meso Magazine — Jrg. 30 (februari 2010) Nr. 170

3 Beter inspelen op havo-leerlingen
Het IVA heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van- en mogelijke oplossingen voor de zogenoemde havo-problematiek. Uit het onderzoek blijkt dat de oorzaak van de probnlemen in havo-4 gelegen is in een samenspel van factoren. Om een beeld te krijgen van de rol die deze factoren spelen, zijn in het onderzoek drie niveaus onderscheiden waarop problemen zich kunnen manifesteren: de leerling, de docent (en de interactie met de leerling) en de organisatie/inrichting van het onderwijs. In dit artikel gaat Juliette Vermaas in op de opbrengsten van het onderzoek.

9 Havo-4 en toen? Havisten competent naar het hbo
Geconfronteerd met de havo-problematiek zoeken scholen volop naar oplossingen. Een in dit kader in het oogspringend project is het HaCo-project: Havisten competent naar het hbo. Henk van Ommen, van meet af aan erbij betrokken, schetst de (voor)geschiedenis van het project en de belangrijkste opbrengsten. Ook geeft hij een kijke in zijn eigen school.

14 Op weg naar een havo-didactiek voor bta- en techniekonderwijs
Wat zijn relevante onderdelen van een havo-didactiek voor bta- en techniekonderwijs? In opdracht van het Platform Bta Techniek deed Oberon onderzoek naar deze vraag. De rol van docent blijkt cruciaal te zijn. Margot Oomens bespreekt de uitkomsten van het onderzoek.


19 Pers en politiek over het voortgezet onderwijs
Als gevolg van ‘institutionele druk’is het lastig voor scholen om ‘anders’ te zijn dan andere scholen. Hierdoor zouden scholen nauwelijks veranderen en op elkaar blijven lijken. In het kader van de ‘Expeditie durven delen doen’voeren Waslander en Van der Weide een meerjarig onderzoek uit om deze institutionele druk in kaart te brengen. Onderstaande bijdrage beperkt zich tot het schooljaar 2007-2008.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 8
– S.G. de Trekvaart 13
– Wassink 18
– Buitenlands nieuws 24
– Boeken 26