Meso Magazine — Jrg. 30 (december 2010) Nr. 175

4 Hoezo, leermiddelenbeleid?
Er zijn verschillende aanleidingen om kritisch te kijken naar leermiddelenbeleid. Inhoudelijke of didactische aanleidingen spelen een rol (beter of anders leren met andere typen leermaterialen), praktische en financi‘le aanleidingen (zoals de komst van ‘gratis schoolboeken’of de start van Wikiwijs) of personele aanleidingen (kunnen we het lerarentekort opvangen met behulp van andersoortige leermiddelen?). Tijd voor een beschouwing, analyse en tips voor beleidmakers en schoolleiders.

10 De school als sterk merk. School branding in vier fasen
‘Meer met minder.’Dat is in drie woorden de uitdaging waar het Nederlandse onderwijs in de komende jaren voor staat. er komen (over het algemeen) minder leerlingen en dus (nog) minder geld en ook de arbeidsmarkt voor docenten wordt krapper. Er moet dus meer met minder gebeuren om leerlingen en docenten te boeien en te binden. Welke keuzes moeten schoolleiders maken? En op basis waarvan? kunnen zij daarbij leren van ‘sterke merken’? Muri‘lle Springer vindt van wel. Zij laat zien hoe een school een sterk merk kan worden.

16 Prestatiesturing in het voortgezet onderwijs
Het ontwerpen van een systeem van prestatiesturing voor het voortgezet onderwijs vraagt niet alleen om gedeelde beelden over prestatie-indicatoren, maar ook om een visie op wie op welke prestaties stuurt. In dit artikel gaat Wik Jansen in op de strucurele en culurele kant van prestatiesturing. Bovendien gaat hij in op het belang dat het voortgezet onderwijs heeft bij de introductie van prestatiesturing.


25 Meervoudigheid van perspectieven. Het belang van diversiteit in bestuurlijke organen
Diversiteit geldt steeds vaker ale een belangrijk uitganspunt bij de samenstelling van de toporganen in organisaties. Ook de wetgever hecht hieraan getuige de Wet goed onderwijs en goed bestuur. Opvalennd is echter dat weinig of nooit expliciet gemaakt wordt waarom diversiteit ertoe doet en hoe die ontstaat. De toegevoegde waarde van diversiteit ontstaat niet vanzelf. Er zijn vaardigheden nodig om diversiteit daadwerkelijk te benutten. In dit artikel doet Harm Klifman daarvoor suggesties.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– S.G. de Trekvaart 9
– Meso Column 15
– Buitenland 22
– Wassink 24