Meso Magazine — Jrg. 30 (april 2010) Nr. 171

4 De zeer zwakke school. Indicatie voor zwaar weer in ons onderwijsbestel?
Dit artikel gaat over een treurig onderwerp, een onderwerp waarvan menigeen een decennium geleden dacht dat zoiets alleen in een derdewereldland zou kunnen voorkomne. Maar dat bleek toch niet zo te zijn: Nederland heeft anno 2010 meer dan honderd zeer zwakke basisscholen, tientallen zeer zwakke opleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs en ruimt zestig zeer zwakke opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Hoe is het mogelijk dat in een zo welvarend land zoals het onze, het zo uit de hand kan lopen?

10 New Public Management in het onderwijs. Een bewandeld dwaalspoor.
Vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw introduceerden overheden, eerst in de Angelsaksische wereld, daarna ook in West-Europa, marktprincipes in het publieke domein. Deregulering, autonomievergroting van instellingen en de introductie van het concurrerend principe werden leidend in de nieuwe beleidslijn: New Public Management (NPM). Volgens Henk Biemans bestaat het gevaar dat NPM in de publieke sector uitmondt in een omvangrijk proces van ontzieling met een morele en beroepsethische crisis als resultaat. Afwending van deze crisis lijkt volgens hem slechts mogelijk door middel van een fundamentele heroriĀ‘ntatie op de sturingsfilosofie voor het publieke domein.

16 Proportioneel toezicht. Toets aan de praktijk.
In 2009 is de proportionele werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs expliciet geformuleerd en nader ingevuld voor het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in het Toezichtkader 2009. Op de gevolgen voor de scholen van deze manier van toezicht houden gaat Kaldewaij in zijn bijdrage in.


22 Scholen over pers en politiek.
In Meso magazine 170 beschreven Waslander en Van der Weide hoe pers en politiek omgaan met het voortgezet onderwijs. In deze bijdrage draaien zij het om. Op basis van hun onderzoek in het kader van Durven delen doen laten zij zien hoe de Expeditiescholen omgaan met de druk die uitgaat van pers en politiek.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– S.G. de Trekvaart 9
– Meso Column 15
– Wassink 21
– Meso Onderzoek 26
– Buitenlands nieuws 28
– Boeken 31