Meso Magazine — Jrg. 29 (februari 2009) Nr. 164

4 Samenscholing in Rotterdam
In 2004 startte Samenscholing.nu, een samenwerkingsverband van de drie grootste schoolbesturen in Rotterdam, twaalf Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs en de tweedegraads lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hoofddoel van het project was de ontwikkeling van een duaal competentiegericht opleidingstraject voor het tweedegraads veld. In dit duale traject stromen sinds 2007-2008 per jaar 45 studenten in, die zich vervolgens ontwikkelen tot docenten nieuwe stijl en zich binden aan de Rotterdamse context. Op dit moment nemen 150 studenten deel aan het traject. In januari 2009 studeerden de eerte studenten af. Luc Sluismans, Remy van Kasteren en Herman Hermans zijn als prokectleiding betrokken bij Samenscholing.nu In dit artikel geven ze een beeld van de prokectopzet en de ervaringen en resultaten tot nu toe.


9 De weg uit het dal. Over de positie en vormgeving van tweedegraads lerarenopleidingen.
Alle aandacht voor opleiden op de werkplek lijkt te suggereren dat de rol van de lerarenopleidingen uitgespeeld raakt. Maar zo is het natuurlijk niet. De werkplek kan nu eenmaal niet in alle opzichten de bagage bieden die de allerbeste leraar nodig heeft. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de tweedegraads opleidingen onmisbaar. Die hebben het echter in de jaren tachtig en negentig, bijvoorbeeld door teruglopende studentenaantallen en bezuinigingen, flink voor de kiezen gehad. Hierdoor kwam hun kwaliteit onder druk te staan. Inmiddels zijn ze, aldus Ans Buys in dit artikel, onmiskenbaar weer aan het opbloeien, mede dankzij de samenwerking met het veld in het kader van het opleiden op de werkplek. Maar eenvoudig is hun positie niet: ze moeten een goed evenwicht vinden tussen de uiteenlopende wensen van studenten en van scholen, in een kader dat nog in volle ontwikkeling is.


17 Samen opleiden door partners op niveau
De vormgeving van leraren opleiden op de werkplek is vooral een kwestie van ervaringleren: met vallen en opstaan komen de partners erachter hoe het moet. Vooralsnog zijn er tal van witte plekken die nader onderzoek vergen. Dat maakt het onderzoek van Jeannette Geldens naar de vormgeving van werkplekleeromgevingen van groot belang. Haar onderzoek resulteerde in een kader dat de basis vormt van instrumenten die scholen en opleidingen kunnen gebruiken om te zien of ze met elkaar in zee kunnen gaan en nieuwe werkplekleeromgevingen kunnen inrichten.


23 De ideale leraar is een VIP
De leraar is een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarover is vrijwel iedereen het eens. Maar wat maakt een leraar tot een ideale leraar? Heeft het te maken met vakkennis of het kunnen uitvoeren van interventies? Of gaat het toch om zoiets als de persoon van de leraar? Hans van Gennip en Gerrit Vrieze deden onderzoek naar het belang van deze basiskenmerken van leraren en de realtie met onderwijsprestaties van leerlingen.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 15
– S.G. de Trekvaart 16
– Wassink 22
– Meso Onderzoek 28
– Buitenlands nieuws 30