Meso Magazine — Jrg. 29 (december 2009) Nr. 169

4 Blijvend in beweging. Trends in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Hoe heeft de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich in de afgelopen jaren, sinds de voorstellen van de Taakgroep Vernieuwing Onderbouw, ontwikkeld? Blijvend in beweging (Onderbouw-VO) biedt een gedetailleerde beschrijving van de landelijke trends in de periode 2005-2008. Uit het rapport komt onder meer naar voren hoe het vmbo en het havo-vwo steeds nadrukkelijker een eigen koers zijn gaan varen, maar ook hoe de percepties van school- en teamleiders en docenten op dezelfde ontwikkelingen binnen hun school fors kunnen vari‘ren. In dit artikele lichten Jaap Nammensma en Jonneke Adolfsen de belangrijkste resultaten toe.

10 Tien jaar vmbo. Op weg naar een kantelpunt
In de eerste maanden van dit schooljaar is in media en vakpers de nodige aandacht besteed aan het tienjarig bestaan van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Mede ingegeven door een jubelconferentie van het Ministerie van OCW medio oktober, was de knagende vraag die bleef hangen toch vooral: is er eigenlijk wel reden voor een feestje? Gaat het wel zo goed met het vmbo? Ter overdenking zet RenŽe van Schoonhoven een aantal zaken op een rijtje.

16 Competentiegericht opleiden in het mbo
Al enkele jaren brengt het Expertisecentrum beroepsonderwijs (Ecbo) de invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) in het middelbaar beroepsonderwijs in beeld. Gingen de rapportages aanvankelijk vooral over het invoeringsproces, in 2009 zijn voor het eerst de effecten van cgo onderzocht (Van Der Meijden e.a.). Zijn de resultaten van competentiegericht onderwijs beter dan van niet-competentiegericht onderwijs? nadat Anneke Westerhuis eerst de voorgeschiedenis van cgo kort heeft gerecapituleerd, zet zij de effecten ervan op een rijtje. Het blijkt dat de factoren die maken dat cgo werkt of niet werkt, minder met cgo zelf te maken hebben, maar vooral met goed onderwijs.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– S.G. de Trekvaart 9
– Meso Column 15
– Meso Onderzoek 22
– Wassink 25
– Buitenlands nieuws 26
– Boeken 28