Meso Magazine — Jrg. 29 (april 2009) Nr. 165

3 Anders veranderen. Een nieuwe kijk op organisatieverandering in het onderwijs
Het managen van veranderingen gaat over het doen van interventies: voorlichtingssessies, workshops en trainingen, aantrekkelijke intranetsites, communicatieplannen, dialoogsessies, informatieverschaffing tijdens het werkoverleg, enzovoort. We zijn er maar druk mee. Maar of het nou echt helpt is niet zeker. Onderzoek over de effectiviteit van geplande verandertrajecten toont aan dat 70 to maar liefst 90 procent van deze trajecten niet succesvol is. Kennelijk doen we iets verkeerd. Maar wat? En wat kun je dan wel doen?


10 Tweede lezing van het onderzoek Dijsselbloem. Harde leerschool voor politici
‘De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd.’ Een jaar geleden leidde deze harde conclusie van de commissie Dijsselbloem tot euforie alom. Het onderwijs deugt niet en dat lift aan de politiek verantwoordelijken, was toen de welkome en gemakkelijke slotsom. Maar er valt zo veel mŽŽr te zeggen op basis van het onderzoeksmateriaal dat in het kader van het parlementaire onderzoek bijeen is gebracht. Op basis van een tweede lezing hiervan brengen Verhoeff en Van der Waals, die de commissie Dijsselbloem ondersteunden bij de opzet, uitvoering en rapportage van het parlementaire onderzoek, vooral lessen voor deelnemers aan het politieke debat in beeld, omdat volgens hen juist daar de schoen wringt.


17 Portfolio-adviesgesprekken: samen zelfstandig
Om tegemoet te komen aan individuele verschillen tussen leerlingen wordt het middelbaar beroepsonderwijs steeds vaker vormgegeven volgens de principes van vraaggestuurd onderwijs. Leerlingen krijgen de vrijheid zelf hun leertraject uit te zetten en te bepalen welke leertaken ze willen uitvoeren om hun persoonlijke leerdoelen te behalen. Deze ontwikkeling leidt tot de behoefte aan instrumenten waarmee de individuele vorderingen en leertrajecten ondersteund en eenvoudig zichtbaar gemaakt kunnen worden, zoals een digitaal portfolio. Wendy Kicken deed promotieonderzoek naar voorwaarden voor effectief gebruik van het portfolio en ze keek daarbij met name naar de inrichting van portfolio-adviesgrespekken.


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 9
– S.G. de Trekvaart 15
– Wassink 21
– Meso Onderzoek 22
– Buitenlands nieuws 26
– Boeken 28