Meso Magazine — Jrg. 28 (oktober 2008) Nr. 161

3 ‘En dus zitten ze weer in jouw toko…!’
De aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem kunnen op groot draagvlak rekenen in het voortgezet onderwijs. Maar dat grote draagvlak leidt niet automatisch tot een groter vertrouwen in de toekomst van het Nederlandse onderwijs, terwijl dat juist een oogmerk van de ‘operatie-Dijsselbloem’ was. Hoe zien bestuurders, schoolleiders en docenten elkaars en hun eigen rol in het verkrijgen van meer vertrouwen? Marjolijn Voogel ging op nader onderzoek uit.

 

10 Over governance en verantwoordelijkheid
Hoewel governance en verantwoording thema’s zijn die primair met besturen en leidinggeven geassocieerd worden, bleek in een meerjarig ontwikkelingsproject op het gebied van governance, dat ze niet los gezien kunnen worden van hoe er in de schoolorganisatie als geheel wordt omgegaan met verantwoordelijkheid. Docenten en management verstaan echter niet altijd hetzelfde onder die term. Hartger Wassink gaat na hoe de dialoog in de school gevoerd kan worden om de verschillende belangen en perspectieven van scholleiding en docenten op het gebied van governance dichter bij elkaar te brengen.

20 Pragmatisch veranderen, verbeteren in kleine stappen.
Al jarenlang komt in allerlei onderzoeken naar voren dat driekwart van de veranderingsprojecten mislukt. Ook Dijsselbloem heeft aangetoond dat veel grootschalige veranderingen in het onderwijs – om diverse redenen – gedoemd waren te mislukken. Hoe komt het dat veel van de voorgenomen, gekozen en soms gewenste ontwikkelingen niet succesvol zijn? En misschien nog wel belangrijker, Wat kunnen we doen om de kans op succes in scholen te vergroten?

 

Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 16
– Wassing 25
– Meso beschouwing 26
– S.G. de Trekvaart 29
– Vooraankondiging 30
– Buitenlands nieuws 31
– Boeken 33