Meso Magazine — Jrg. 28 (februari 2008) Nr. 158

2 REDACTIONEEL

4 Hoop, scepsis en gepolder.
Op weg naar een beroepsvereniging voor alle leraren
Pieter Leenheer
Als het aan minister Plasterk ligt, wordt in de loop van 2008 een beroepsvereniging voor alle leraren opgericht. Die vereniging zal de professionele ontwikkeling van leraren gaan ondersteunen door een register van leraren te ontwikkelen en bij te houden. Plasterks voorstel past ogenschijnlijk prima in de trend om de leraar zijn vak weer terug te geven. De vraag is alleen wat je je precies bij zo’n vereniging moet voorstellen, hoe ze past in het streven naar meer autonomie voor scholen, en vooral: wiens probleem ze oplost. Dat van leraren? Van schoolleiders? Van de overheid? Pieter Leenheer maakt een kleine rondgang langs een aantal direct betrokkenen en vroeg de mening van schoolleiders uit het Meso-panel.

12 Organisatieontwikkelingen in het voortgezet onderwijs
Bart Wever
De organisatie van het scholenveld in het voortgezet onderwijs is in de afgelopen decennia ingrijpend gewijzigd. In dit artikel beschrijft en duidt Bart Wever deze ontwikkeling sinds de jaren tachting van de vorige eeuw. De schets is gebaseerd op een onderverdeling in vier fases, die elkaar deels overlappen: de categorale fase, de fase van de institutionele schaalvergroting, de fase van de bestuurlijke schaalvergroting en de fase van de interbestuurlijke samenwerking. Na een korte introductie wordt per fase beschreven wat het vigerende bestuurs- en organisatiemodel is, hoe de staffuncties zijn georganiseerd en wat de knelpunten zijn. Het artikel sluit af met een vooruitblik naar de vijfde fase.

19 Leeropbrengsten centraal
Resultaatverantwoordelijk management revisited
Roel Fleurke en Kees Horsman
Resultaatverantwoordelijk management is de afgelopen jaren een redelijk vertrouwd begrip geworden in het onderwijs: leidinggevenden leggen verantwoording af over hun resultaten. Daar is niets verkeerds aan, maar over welke resultaten gaat het dan? Het zou niet alleen om bedrijfsresultaten moeten gaan, maar ook om leeropbrengsten van leerlingen, continu•teit van de instelling en tevredenheid van medewerkers, leerlingen en ouders, met daarbij een grote nadruk op de leeropbrengsten.
In dit artikel bepleiten Fleurke en Horsman zo’n brede interpretatie van resultaatverantwoordelijk management. Ze laten tevens zien dat voor realisatie ervan het van groot belang is dat er sprake is van resultaatgerichtheid, van teams die zich resultaatverantwoordelijk voelen en van een op leren en op realisatie van leerresultaten gerichte cultuur. Uit een beperkt verkennend onderzoek in een zestal op innovatiegerichte teams leiden de auteurs aanwijzingen af dat resultaatverantwoordelijk management in de geschetste opvatting daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort.

RUBRIEKEN

11 Regels zijn regels
COLUMN
Arie Olthof

17 Buitenkant
Hartger Wassink

24 SG De Trekvaart
CARTOON

25 Meso onderzoek


29 Boeken
– De ondergang van de Nederlandse leraar door Ton van Haperen.
– De spiraal van verandering. Hoe stuur je zelf vernieuwingen aan in je school? Rudi Schollaert.
– Spirals of Change. Educational change as a driving force for school improvement. Rudi Schollaert en Pieter Leenheer.
– De leerkracht in beeld. 140 jaar discussie over leerkrachten en leerlingen in AVMO-verband door Sjaak Braster.


35 Buitenlands nieuws