Meso Magazine — Jrg. 28 (december 2008) Nr. 163

Onderzoek in en door school. Theorie en praktijk van Onderzoekend Zadkine.
Onderzoek en praktijk lijken vaak twee gescheiden werelden. Onderzoekers en onderwijsprofessionals constateren met regelmaat dat zij vaker en intensiever zouden kunnen samenwerken, maar dat het er onvoldoende van komt. Vanuit beide perspectieven lijken de oorzaken duidelijk. Schoolleiders vinden wetenschappers wereldvreemd en hun onderzoeksrapportages open deuren, te specifiek om in een brede context als eens chool te kunnen gebruiken, en/of op een ontoegangeklijke manier weergegeven. Volgens onderzoekers komen docenten niet toe aan vakliteratuur en willen of kunnen ze onderzoek niet interpreteren en actief benutten in hun eigen praktijk. Wat zijn de mogelijkheden om onderzoek en onderwijspraktijk over en weer met elkaar in verbinding te bregen? Niek van den Berg gaat in deze brijdrage eerst in op recente literatuur hierover. Daarna geeft hij een praktijkvoorbeeld uit het ROC Zadkine.


Samen op Scholen. Een innovatieve vorm van leraren opleiden voor het beroepsonderwijs.
Sinds 2004 bestaat er tussen de tweedegraads lerarenopleiding Archimedes van de Hogeschool Utrecht en een aantal scholen voor (voorbereidend) beroepsonderwijs een zeer nauwe samenwerking. Docenten in opleiding werken en leren vanaf de eerste dag op de werkvloer. Ze zetten hun eigen leerweg uit, mede afhankelijk van wat de school vraagt en wat zijzelf nodig hebben gezien de vereiste docentcompetenties. In dit artikel beschrijft Luc Hermie de opzet van de opleiding en de resultaten van een onderzoek naar de vraag of deze opleiding de docenten oplevert die men voor ogen had.


Vraag- en luistergestuurd leiding geven
Van een denkproces dat leidt tot antwoorden op bepaalde vragen, steken mensen uiteindelijk meer op dan wanneer hen verteld wordt welke antwoorden een ander op die vragen zou geven. Het stellen van vragen zou vanuit dat perspectief een belangrijk instrument voor leidinggevenden kunnen zijn. Hoe komt het dan toch, vraagt Adriaan Windig zich af, dat leidinggevenden en leerkrachten in hun werk vooral veel uitspraken doen, informatie spuien, stellingen poneren of antwoorden geven op al dan niet gestelde vragen, maar gemiddeld genomen eingelijk heel weinig vragen?


Rubrieken
– Redactioneel 2
– Meso Column 14
– S.G. de Trekvaart 15
– Wassink 21
– Meso Beschouwing 22
– Buitenlands nieuws 27
– Boeken 30