Meso Magazine — Jrg. 27 (december 2007) Nr. 157

2 REDACTIONEEL

4 De onderzoekende leraar en schoolontwikkeling
Jeroen Onstenk, Ton Kallenberg en Bob Koster
Het thema professionaliteit van leraren staat alom in de belangstelling. Een aspect van professionaliteit is het onderzoeksmatig en systematisch naar het eigen handelen (leren) kijken, aldus Onstenk, Kallenberg en Koster. Kortweg is hun stelling: de professionele leraar is een onderzoekende leraar. In hun bijdrage geven zij aan wat het belang is van gezamenlijk onderzoek doen in de school en welke onderzoeksmogelijkheden opleiden in de school en kwaliteitszorg bieden. Ook gaan ze in op voor waarden die moeten zijn vervuld, om in de school succesvol vanuit een onderzoeksmatige houding te werken.

11 De innoverende leraar
Frank Studulski en Anne Luc van der Vegt
De vernieuwingen die in de afgelopen decennia over het onderwijs zijn uitgestrooid, werden vooral buiten de scholen en instellingen bedacht en ontworpen. De rol van docenten bleef overwegend beperkt tot het uitvoeren van elders bedachte vernieuwingen. De verzelfstandigde scholen en instellingen die we nu hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor leraren. Zij worden uitgedaagd om innovaties te ontwikkelen, invoeren en evalueren. Eigenlijk weten we niet zo veel van het innoverend gedrag van docenten, omdat het niet goed is gedocumenteerd. Wat moet er gebeuren opdat docenten dergelijk innovatief gedrag gaan vertonen? In de beantwoording gaan we achtereenvolgens in op het individuele niveau waar een match moet plaatsvinden tussen wensen en behoeften van leraren en de innovatie, het teamniveau en de uitwisseling van ervaringen over innovaties en kennis tussen scholen.

17 Segregatie in het onderwjis
Arie Olthof
De coverstory Tweedeling in het Nederlandse onderwijssysteem van Anja Vink in M, het maandblad van NRC Handelsblad; de opiniebijdrage De fictie van de gelijke kansen van Alex Rinnooy Kan in diezelfde krant; de WBS-publicatie Ruggengraat van ongelijkheid van professor Dronkers: het aloude thema ongelijkheid van onderwijskansen stond in de afgelopen maanden opeens weer volop in de belangstelling. Een tijdelijke oprisping of een blijvertje? Is er echt iets aan de hand en zo ja, wat moet er gebeuren? Rond deze vragen ontvouwde zich 30 oktober jl. een boeiend Meso-rondetafelgesprek. Conclusie: het onderwerp is niet nieuw, maar wel urgent. Op lokaal niveau zouden school- en gemeentebesturen vernieuwende initiatieven moeten proberen te ontwikkelen. Voor grand designs om het probleem op te lossen, bestaat maatschappelijk weinig draagvlak.


RUBRIEKEN

9 Feiten, drama en debat
COLUMN
Pieter Leenheer

15 Discussie
Hartger Wassink

22 SG De Trekvaart
CARTOON

23 MESO Beschouwing


27 Boeken
– Kus de visie wakker; organisaties energiek en effectief maken van Hans van der Loo, Jeroen Geelhoed en Salem Samhoud.
– Denk aan je mensen; weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders van Dolf van den Berg.
– Praktijkboek – werken met paradoxen van Lenette Schuijt.


31 Buitenlands nieuws