Meso Magazine — Jrg. 26 (september 2006) Nr. 149

2 “De kloof tussen bestuur en management in het onderwijs enerzijds en docenten anderzijds…”
REDACTIONEEL

5 Op weg naar Florerende Teams (2)
Annette van der Post
Onderweg naar een teamorganisatie dienen zich allerlei keuzes aan waarin het teammodel gestalte krijgt. Of het nu gaat om de managementstructuur, de teamindeling, -omvang en -samenstelling, telkens ligt er de vraag welke optie de meeste impulsen geeft, impulsen voor onderwijsontwikkeling, nieuwe samenwerkingsrelateis, het doorbreken van onproductieve patronen en nieuw gedrag. Beantwoording van deze vragen zou eiegnlijk tot andere teamontwerpen moeten leiden dan we nu in de praktijk zien. Die leunen vaak nog zwaar op oude modellen en kunnen daardoor ook geen nieuw gedrag afdwingen. Gemiste kansen. De voorzichtigheid is echter wel verklaarbaar uit het traditionele wij-zij-veranderconcept, zoals beschreven in deel 1 van dit artikel (Meso magazine 148), dat er immers juist op is gebaseerd processen beheersbaar te houden en weerstand te kanaliseren. Rigoureuzere modellen leiden tot meer gedoe en vergen het uiterste aan procesvaardigheden van leidinggevenden. In dit deel 2 komen ontwerpsuggesties en hun consequenties voor de gewenste cultuur aan bod.

15 Van onderwijs naar infowijs
Iet Hoogenboezem
Wie niet ‘infowijs’ is, is niet in staat de eigen persoonloijke behoefte aan informatie te managen. In onze complexe informatiemaatschappij is dan een behoorlijke handicap. Leerlingen helpen infowijs te worden, is daarom een wezenlijke taak van het onderwijs. In het kader van het nieuwe leren werken docenten in avontuurlijke en interactieve trajecten met leerlingen. Diverse leerstijlen en intelligenties van leerlingen krijgen daarbij de ruimte die er voorheen nauwelijks was. Logisch dat docenten niet altijd van te voren kunnen bedenken hoe ze hun leerlingen het beste kunnen coachen bij individuele en vaak originele strategieĀ‘n bij het zoeken, vinden en interpreteren van informatie. Logisch ook dat schoolleiders zich afvragen wat de meest effectieve manier is om de informatievoorziening van media zo in te richten en te organiseren dat leerlingen er echt infowijs van worden.

23 Waar kunnen de ondernemers naar binnen?
Ruud Emmerik en Guy Price
Ook al heeft het SCP recentelijk vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit en de wenselijkheid van praktijkleren, toch lijkt het vooralsnog een niet te stuiten ontwikkeling. Emmerik en Price schetsen het Meeting Point als voorbeeld van praktijkleren in het Amsterdamse (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

26 MESO Beschouwing: Organileren. Over competentiegericht leren en organisatieontwikkeling
Jos van Zwieten
In Meso magazine 148 introduceerden we onder de titel Leren van de autonome school het thema over processen en effecten van autonomieverruiming. Populair gezegd gaat het bij dat thema om de vraag of scholen en instellingen erin slagen de vergrote beleidsruimte op een positieve manier te benutten. In deze beschouwing gaat Jos van Zwieten heirop in voor wat betreft de invoering van competentiegericht onderwijs (cgo) in de bve-sector. Hij is daarover niet optimistisch. De nadruk ligt te eenzijdig op onderwijskundige aspeten van cgo, terwijl de organisatietkant buiten het gezichtsveld blijft.

RUBRIEKEN

12 Hoe helpen we Ad?
COLUMN
De auteur is redactielid van Meso magazine.

13 Meso Personalia

20 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

22 SG De Trekvaart
CARTOON

33 Boeken
– Professionalisering in school