Meso Magazine — Jrg. 26 (oktober 2006) Nr. 150

2 “En opeens is onderwijs weer hot. Een aantal gezaghebbende instellingen…”
REDACTIONEEL

3 Meer activiteiten voor leerlingen op school
Frank Studulski, Denise Bontje en Anne Luc van der Vegt
Meer cultuur op school, meer sport na school, een sluitend vangnet voor zorg. Dat zijn kenmerkende uitwerkingen van de brede schoolgedachte in het voortgezet onderwijs. In 2003 verrichtte Oberon een eerste niventarisatie naar brede scholen in het voortgezet onderwijs. In 2004 schreven Hoogeveen en Studulski hierover al een artikel in Meso magazine (nummer137). In 2005 volgde een tweede inventarisatie (Oberon). Hieruit wordt duidelijk dat een toenemend aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs als een brede school kan worden aangemerkt. In dit artikel worden de cijfers en de ervaringen van de scholen op een rij gezet.

11 Hoe krijg ik in vredesnaam ooit beweging in die tent?
Hartger Wassink
In zijn advieswerk kwam Hartger Wassink de afgelopen jaren al meerdere situaties tegen waarin er sprake was van een mismatch tussen een energieke leider vol vernieuwingsdrang en een ogenschijnlijk ‘vastgeroeste’ schoolorganisatie. In dit artikel onderzoekt hij hoe het kan dat het nogal eens misgaat in die combinatie. En vooral: hoe het kan dat achteraf omstanders zeggen dat ze de clash allang zagen aankomen, terwijl vooraf school en schoolleider toch met volle overtuiging voor elkaar gekozen hadden. Het is in zijn overtuiging dat de combinatie van de vernieuwende schoolleider in een stabiele context geen vergissing hoeft te zijn. De kunst is om de verschillen als uitgangspunt voor een complementaire samenwerking te nemen en te voorkomen dat ze een bron van misverstanden en frustratie worden.

21 De professionele leergroep
Adriaan Windig-Scholten en Truus Kaspers
Professionele Leergroepen (PLG’s) lijken van toegevoegde waarde te zijn voor management- en organisatieontwikkeling. PLG’s bestaan uit vier tot acht leidinggevenden, die op verschillende echelons in de schoolorganisatie functioneren. De groep komt met regelmaat bijeen om te praten en elkaar te consulteren over leiding geven en over (wenselijke) ontwikkelingen in de schoolorganisatie. Deze vorm van leren wordt door de deelnemers als bijzonder effectief ervaren. Adriaan Windig-Scholten en Truus Kaspers schetsen werkwijze en ervaringen met PLG’s.

25 MESO Beschouwing: Autonomie in het onderwijs: meer dan meer van hetzelfde
Cedric BouschŽ
Autonomie in het onderwijs heeft nieuwe dimensies gekregen. Het gaat niet alleen over minder regels, maar ook over meer zeggenschap van de directe omgeving van de scholen zelf en een uitgebreide verantwoording naar belanghebbenden. Autonomie vraagt om een aanpassing van de gezamenlijke agenda van bestuurders en managers. Dankzij de toegenomen autonomie kunnen scholen nadrukkelijker dan voorheen eigen keuzes maken, de visie op aard en inhoud van onderwijs en het daarop gebaseerde beleid actualiseren of herzien. Dat vraagt om bestuurders en managers die zich daarvan bewust zijn en bereid zijn toe te zien op de eigen beleidsontwikkeling en de resultaten daarvan. Dat bljikt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Om de situatie te illustreren, gebruikt Cedric BouschŽ in deze beschouwing de metafoor van het open kooitje: hoe komt het dat het vogeltje niet door het open deurtje naar buiten vliegt?

RUBRIEKEN

8 De geest van Pim
COLUMN
Arie Olthof

10 Meso Personalia

17 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

20 SG De Trekvaart
CARTOON

31 Boeken
– Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw
– Duaal als ideaal?
– Voor de verandering; leiding geven aan organisatieverandering