Meso Magazine — Jrg. 24 (september 2004) Nr. 137

2 Het Nieuwe Leren
REDACTIONEEL

3 Het Nieuwe Leren. Wat is het? Wat wordt het?
Hans van Dijck
Al enkele jaren wordt in onderwijskringen het begrip ‘Het Nieuwe Leren’ gebezigd. Met hoofdletters geschreven klinkt het heel pretentieus. Maar ook wasmiddelen worden voortdurend vernieuwd, althans als we de reclameboodschappen moeten geloven. Staan we met Het Nieuwe Leren aan de vooravond van een leerrevolutie, of is de ophef erover niets anders dan een nieuw etiket voor een reeds lang bestaand product? Zijn we met andere woorden echt nieuwe enzymen aan het ontdekken die het leren versnellen, of worden bestaande theorieĀ‘n opnieuw uitgevonden?

11 De brede school in het voortgezet onderwijs
Karin Hoogeveen en Frank Studulski
De brede school is in korte tijd een begrip geworden. Volgens recente gegevens zijn er nu 500 brede scholen in Nederland, de meeste in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs blijkt het concept ook opgepakt te worden. Uit een inventarisatie naar brede scholen in het voortgezet onderwijs komt naar voren dat er ongeveer honderd brede schoollocaties in het voortgezet onderwijs zijn. De auteurs gaan in op de wijze waarop het concept van de brede school uitgewerkt kan worden.

19 Competentieontwikkeling? Alleen het woord al?
Leo Deurloo
In dit artikel beschrijft Leo Deurloo hoe binnen IRIS (bevoegd gezag van zes VO-scholen) als basis voor competentiemanagement, wenselijke competenties van docenten zijn beschreven. In dit praktijkartikel wordt een openhartig beeld gegeven van de ervaringen, zowel de hindernissen als de successen.

25 Op de helling (2)
MESO Beschouwing
Anton Wesselingh
In Meso 135 heeft Anton Wesselingh onder dezelfde titel gesteld dat artikel 23 van de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs, zou moeten worden herzien. Er is aanleiding hierop nog een keer terug te komen. Niet alleen omdat de vrijheid van onderwijs steeds belangrijker wordt, maar ook omdat intussen van verschillende kanten, links en rechts, hierover standpunten worden ingenomen. Misschien is de samenleving er langzamerhand aan toe dit Grondwetsartikel, momenteel nog taboe in de onderwijspolitiek, kritisch te bekijken. En waarom eigenlijk niet?

Rubrieken

8 Autonomie als illusie
Column
Arie Olthof

9 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

17 Meso Scholing

23 Meso Personalia

24 SG De Trekvaart
CARTOON

28 MESO Agenda

29 Boeken
De Leestafel
– Meritocratisch ideaal gerealiseerd