Meso Magazine — Jrg. 24 (oktober 2004) Nr. 138

2 Kwaliteitszorg
REDACTIONEEL

3 Kwaliteitszorg en de organisatie als levend systeem
Ad Molenaars
Op basis van literatuur en ge•llustreerd met voorbeelden uit de praktijk laat Ad Molenaars in dit artikel zien dat er redenen zijn om aan te nemen dat een centrale rol voor het kwaliteitszorgsysteem onbedoeld kan leiden tot een versterking van de huidige praktijk, de ‘industri‘le school’. Het kan ook anders en die stelling loopt als rode draad door deze beschouwing.

11 Kennis moet stromen
Mary Dankbaar
In dit artikel behandelt Mary Dankbaar vooral de vraag wat het management kan doen om kennisdelingsprocessen te sturen, stimuleren en faciliteren. Met het oog daarop geeft ze, mede op basis van een inventarisatie van de praktijk in ROC’s, een schets van het hoe en waarom van kennisdelen.

17 Leervriendschap en leiderschapsontwikkeling
Marc Coenders, Gerritjan van Luin en Klaas Pit
Van eind 2002 tot de zomer van 2004 is een groep van achttien schoolleiders uit het VO in totaal twaalf keer bijeen geweest om met en van elkaar te leren over leidinggeven aan een schoolorganisatie. In dit artikel doen Marc Coenders, Gerritjan Luin en Klaas Pit hiervan verslag.

24 De school en de lerende organisatie
MESO Beschouwing
Jeroen Onstenk
Je hoort het steeds vaker: als er maar minder regels, brochures en beleidsinitiatieven zijn, als het onderwijs maar weer wordt overgelaten aan de echte professionals, dan komt het wel goed. Dan wordt de school als vanzelf de lerende organisatie die ze per definitie zou moeten zijn. Hoe sympathiek en perspectiefrijk dit uitgangspunt ook is, enige achterdocht is op zijn plaats. Dat betreft bijvoorbeeld de veronderstelling dat professionals vanzelfsprekend leren. En de gedachte dat als de leden van de organisatie maar leren de organisatie zelf tegelijkertijd ook leert.

RUBRIEKEN

9 Regendansen in het park
Column
Pieter Leenheer

15 Meso Personalia

16 SG De Trekvaart
CARTOON

22 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

27 Boeken
De Leestafel
– Leren in netwerken
– VMBO-serie Wisselwerk
– De excellente leerkracht: de fundamenten van succes