Meso Magazine — Jrg. 24 (november 2004) Nr. 139

2 Geloven tegen beter weten in
REDACTIONEEL

3 Good governance in het onderwijs
Harm Klifman
Good governance, corporate governance – begrippen die weggelopen lijken bij de nationale icoon van het vernieuwend ondernemingsbestuur, Morris Tabaksblat – zoeken nu een plaats in het onderwijs en bekleden zich met het sectorspecifieke adjectief educational. Vanwaar opeens die aandacht voor goed onderwijsbestuur? Bij wie is de aandacht begonnen en wat was de aanleiding? Of is deze vraag zo te eenvoudig gesteld omdat die uitgaat van ŽŽn aanstichter van de discussie? Is er niet veeleer sprake van een veelvoud van belangstellenden die wellicht tevens belanghebbenden zijn? Harm Klifman geeft een beschouwing over achtergronden, wisselende perspectieven en de agenda voor een nabije toekomst.

11 Anders leren vraagt om anders organiseren
Max Hoefeijzers en Carlo Segers
Al een aantal jaren werken onderwijsinstellingen in alle sectoren aan de omslag van onderwijzen naar leren. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van leermiddelen, waarmee de lerende meer zelfstandig zou kunnen werken en leren. Meer en meer gaat het nu om het scheppen van een leeromgeving, waarin leerprocessen van individuen en groepen centraal staan. In de leerprocessen verschuift het accent van productaanbod naar dienstverlening en van standaardproductie naar maatwerk. Om ons heen zien wij dat er veel aandacht en energie besteed wordt aan die onderwijsontwikkeling, maar nog weinig aan de ontwikkeling van de organisatie. Max Hoefeijzers en Carlo Segers vinden dat het van belang is een balans te cre‘ren tussen onderwijsontwikkeling, personeelsontwikkeling en organisatieontwikkeling en deze ontwikkelingen te verbinden.

17 De straatcultuur in school
Hans Kaldenbach
In het boek Respect!, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur geeft Hans Kaldenbach aanwijzingen aan docenten hoe om te gaan met gedrag uit de straatcultuur. In dit artikel geeft de auteur tien aandachtspunten specifiek gericht op managers.

22 Geen steen op de andere
MESO Beschouwing
Wilma Cornelisse
Ook onderwijsvernieuwers leren. ‘Leren is een actief proces waarin nieuwe dingen worden verbonden met wat een leerling al weet en kan’, schrijft de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming in Beweging in de Onderbouw. Net als de lerende scholier verplaatste de taakgroep zich in ‘levensechte situaties’ en wisselde ze individuele activiteiten af met samenwerken. In deze Beschouwing Wilma Cornelisse vindt dat het resultaat er dan ook mag zijn.

25 Vaardig aan het werk: praktijkonderwijs in praktijk
Quinta Kools
Jaarlijks verlaten een kleine 4000 leerlingen het praktijkonderwijs. Waar gaan zij naartoe? Vinden ze werk, en waar dan? Of stromen ze door naar vervolgonderwijs? En als ze aan het werk gaan, welke competenties hebben ze daar dan bij nodig? Quinta Kools geeft antwoord op deze vragen.

RUBRIEKEN

9 Herfst
Column
Arie Olthof

10 SG De Trekvaart
CARTOON

16 Meso Personalia

20 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

28 Boeken
– Innoverende scholen voor voortgezet onderwijs: Thema’s, trends en inspirerende voorbeelden
– Anders kijken. De dynamiek van een eeuw onderwijsverandering
– Samen wijs, bouwstenen voor professionele leergemeenschappen in scholen