Meso Magazine — Jrg. 24 (juni 2004) Nr. 136

2 Afscheid van Hans Satter
REDACTIONEEL

3 ‘Schoolleiders zijn heel erg conserverend’

Robert Sikkes
In dit interview blikt scheidend Meso-redacteur Hans Satter terug op de ontwikkelingen in het schoolmanagement. Het gaat onder andere over schaalvergroting, financi‘le risico’s en de kwaliteit van schooldirecteuren.

10 Gevangen tussen landelijke en regionale krachten

Elly de Bruin en Anneke Westerhuis
In een gezamenlijk project van het Centrum voor Innovatie van Opleidingen en het Max Goote Kenniscentrum is in samenwerking met twee instellingen een methodiek toegepast die instellingen kan helpen bij het ontwikkelen van strategisch beleid met behulp van scenario’s. Anneke Westerhuis en Elly de Bruin beschrijven de werkwijze en uitkomsten van dit project.

19 Voordelen halen uit FUWA-VO

Wik Jansen en Peter Langerak
De omzetting van het bestaande functiebouwwerk naar een nieuw functiebouwwerk op basis van FUWA-VO 2002 wordt door veel schoolleiders als een administratieve klus ervaren die veel tijd en energie kost en eigenlijk niet meer oplevert dan onrust onder het personeel. De CVO Groep Zuidoost-Utrecht heeft de invoering van FUWA-VO als kans aangegrepen om de verschillende functiebouwwerken van het management om te bouwen tot ŽŽn functiegebouw.

25 Van leerwerktraject naar leerbaan

Jan Engberts, Gerrit Vrieze en Titia Buizing
Vrijwel alle scholen met vmbo bieden inmiddels leerwerktrajecten aan. Om een totaalbeeld te krijgen van de leerwerktrajecten zijn scholen en leerbedrijven schriftelijk en telefonisch benaderd met een vragenlijst om zo een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de leerwerktrajecten. In dit artikel doen de auteurs verslag van het resultaat van het onderzoek.

Rubrieken

8 ERG

MESO Column

Peter Leenheer

9 Meso Personalia

16 Buitenlands nieuws
Gerrit Vrieze

18 SG de Trekvaart
CARTOON

29 MESO Scholing

30 Boeken
Peter Leenheer
– Hoe management werkt
– Tussen zelfsturing en zelfregulering