Meso Magazine — Jrg. 24 (april 2004) Nr. 135

Coverartikel: Talent ontwikkelen in scholen

2 ‘Personeelsbeleid is jarenlang een ondergeschoven kindje geweest …’
REDACTIONEEL

3 Talent ontwikkelen in scholen

COVERARTIKEL
Lenette Schuijt
Het is niet eenvoudig goede docenten of afdelingsmanagers te vinden. Creatief zijn, innovatief denken en goed samenwerken zijn kwaliteiten waarop de meeste mensen in hun huidige werk nauwelijks worden aangesproken. Mensen van buiten het onderwijs aantrekken is erg duur en levert niet altijd op wat men ervan verwacht. Zij-instromers haken vaak in de loop van hun eerste jaar af. Wellicht beter dan nieuwe mensen aantrekken, is het om de talenten van de mensen in de eigen organisatie aan te spreken en verder te ontwikkelen. Gemak kelijker gezegd dan gedaan. Wat houdt het ontwikkelen van talent in en hoe koester je de kwaliteiten van het zittend personeel?

8 Implementatie van docentprofielen
JosŽ van Vonderen en Guido van den Brink
Met een competentieprofiel beschikt de school over een concreet handvat voor de werving, ontwikkeling en beoordeling van haar docenten. De VVO (Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs) heeft bij zes scholen voor voortgezet onderwijs in kaart gebracht hoe de implementatie van docentprofielen is verlopen. In de tweede helft van 2003 zijn hiertoe diepte interviews afgenomen. Aan bod kwamen het motief om een competentieprofiel van docenten vast te stellen, de keuze van het competentiemodel, de wijze van implementeren, de rol van de schoolleiding en de manier waarop docenten bij het hele proces zijn betrokken.

15 Als ik in een spagaat kom, trek ik me terug
Pieter Leenheer
Een van de kernpunten in Meso 134, de nascholingsspecial, was dat de kwaliteit van de nascholing in hoge mate afhangt van de vraag, dus van de mate waarin de school die externe ondersteuning inhuurt, een lerende organisatie is. Jammer genoeg was er daarbij geen ruimte meer voor het perspectief van een voorzitter van en grote scholenconglomeraat. In deze aflevering maken we dat alsnog goed. Met Wim Littooij, sinds anderhalf jaar voorzitter van CVO Rotterdam praatten we over de vraag hoe je in een positie als de zijne het geduld kunt opbrengen om de organisatie rustig te laten leren.

18 Op de helling
Meso Beschouwing
Anton Wesselingh

De problemen van de multi-etnische samenleving kunnen nauwelijks worden beheerst, tenzij we toestaan dat de samenleving sterker verdeeld zal zijn dan ooit en op basis van veel diepere scheidslijnen dan die van religie destijds: ras, etni citeit en cultuur slaan diepe gaten in de nationale eenheid. Is er een oplossing? Ja, artikel 23 van de Grondwet moet op de helling.

Rubrieken

7
Nederland / Debatland
MESO Column

Arie Olthof

12 SG De Trekvaart
CARTOON

13 Buitenlands nieuws

22 MESO Scholing

23 Meso Personalia

25 De Leestafel
Ruud Baarda
– Prikkels
– Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep
– Het VMBO verdient beter. Uitkomsten van de VMBO-enqute