Meso Magazine — Jrg. 23 (juni 2003) Nr. 130

Thema: Kleurrijk leiderschap

3 Kleurrijk leiderschap

Onderwijskundige vernieuwingen, toenemende keuzevrijheid van de school, het (dreigend) docententekort, de verandering in de leerlingpopulatie. Het zijn niet de geringste veranderingen die van medewerkers en management vragen om zich aan te aan passen en tegelijk zichzelf te blijven. Een organisatie die zich toerust op die veranderingen en ook bekwaam wil blijven, is afhankelijk van het leervermogen van allen in die organisatie. Voor het ontwikkelen van leervermogen is ruimte en vrijheid nodig. Waar gestuurd werd, wordt nu losgelaten. Maar wanneer en hoe? In dit artikel maakt Gerritjan van Luin aan de hand van de kleurentheorie van De Caluw¬é en Vermaak duidelijk dat ‘sturen’ en ‘loslaten’ verschillende perspectieven op handelen inhouden, elk met een eigen taal. Het kunnen herkennen en spreken van de verschillende talen – en vooral weten op welk moment – helpt de schoolleider de verschillende rollen in de veranderende organisatie goed te kunnen spelen.
Gerritjan van Luin

10 FUWA: bedreiging of verrijking?

Ruim een jaar duurt het nog voordat het functiewaarderingsysteem FUWA in het voortgezet onderwijs moet zijn doorgevoerd. Dat lijkt lang, maar voor scholen met honderden medewerkers wordt het een hele klus om die deadline te halen. En dan bestaan er nog de twijfels over het systeem zelf. Doet het hun onderwijs personeel recht? Astrid van Unen doet verslag van een door Meso magazine georganiseerd rondetafelgesprek met betrokkenen uit het onderwijsveld.
Astrid van Unen

21 Leg je oor te luisteren bij docenten
Gerrit Vrieze, Albert Mok en Frederik Smit deden onderzoek naar de huidige praktijk rond beroepscultuur, beroepsethiek en identiteit van docenten in twee ROC’s. Centrale vragen hierbij waren: op welke wijze geven docenten op dit moment vorm aan beroepsethische vorming? Welke behoeften bestaan er bij docenten met betrekking tot beroepsethische vorming? Voelen docenten zich gesteund door deelnemers en bedrijfsleven?
Gerrit Vrieze, Albert Mok en Frederik Smit

27 MESO Beschouwing: Voor de klas
Wie in het onderwijs werkt, kreeg de afgelopen jaren tot vervelens toe het advies dat op een verjaardagsfeestje maar voor zich te houden. Minachting en medelijden zou die mededeling oproepen. Leraar, wie wordt dat nou nog! ‘Jij in het onderwijs? En je kon vroeger zo goed leren!’ Anton Wesselingh zet in zijn Beschouwing kanttekeningen bij de veronderstelde lage appreciatie voor het beroep van leraar.
Anton Wesselingh

Rubrieken
2 Redactioneel
9 MESO Column
13 MESO Personalia
14 Buitenlands nieuws
16 MESO Perspectief
18 SG De Trekvaart
19 MESO Scholing
26 De digitale leestafel
30 De Leestafel