Meso Magazine — Jrg. 22 (oktober 2002) Nr. 126

Thema:
Beroepskolom versus de loopbaan van de leerling


3 Beroepskolom versus de loopbaan van de leerling

Op 29 augustus jl. heeft er met zes managers uit het vmbo en mbo een ronde tafelbespreking plaatsgevonden over het beroepsonderwijs dat een volwaardige plaats moet krijgen naast het avo.
Frans Weeber

8 Bouwstenen voor een beroepsgerichte pedagogisch-didactische benadering in de benadering in de beroepsonderwijskolom

De nieuwe pedagogisch-didactische benadering in het beroepsonderwijs moet volgens het nationale overheidsbeleid twee uitgangspunten met elkaar verenigen. De verschillende vormen van beroepsonderwijs moeten gezamenlijk een kolom gaan vormen en tegelijkertijd moet de loopbaan van de deelnemer bij de pedagogisch-didactische inrichting van die kolom centraal staan. In dit artikel presenteert Elly de Bruijn als resultaat van een verkennende studie een aantal bouwstenen voor de concretisering van een dergelijke nieuwe benadering.
Elly de Bruijn

19 Leerwerktrajecten: een voorbeeld van innovatief beroepsonderwijs
Op de valreep heeft het vorige kabinet een middenlange termijnverkenning beroepsonderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin wordt de innovatie van het beroepsonderwijs in een hogere versnelling gezet. De ambities liegen er niet om. OCenW wil onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven stimuleren om gezamenlijk – op regionaal en sectoraal niveau – de vernieuwing van het beroepsonderwijs op te pakken en in een versnelling te brengen.

26 MESO Beschouwing: Leren voor de loopbaan
Het is bepaald een fundamentele verbetering dat er nu wordt gestreefd naar versterking van de beroepsopleidingskolom vmbo-mbo-hbo als tweede leerloopbaan naar hoger onderwijs, naast de algemene hoofdweg via het voortgezet onderwijs. De versterking van de concurrentiepositie van ‘fort Europa’ en de ontdekking van de kenniseconomie heeft er toe geleid dat beroepsopleidingen, en een leven lang leren tot een beleidsprioriteit zijn verklaard. Jeroen Onstenk stelt in deze MESO beschouwing dat die zwenking bepaald niet zonder rimpels en tegenstrijdigheden verloopt.
Jeroen Onstenk

Rubrieken
2 Redactioneel
9 MESO Column
14 Buitenlands nieuws
16 SG De Trekvaart
17 MESO Scholing
25 De digitale leestafel
29 MESO Personalia
29 MESO Agenda
30 De Leestafel