Meso Magazine — Jrg. 22 (december 2002) Nr. 127

Thema:
Taalbeleid in de 21e eeuw: een nieuwe koers


3 Taalbeleid in de 21e eeuw: een nieuwe koers

Atty Tordoir
Het woord ’taalbeleid’ lijkt allergische reacties op te roepen. Atty Tordoir schetst in haar artikel waarom dat niet zo verwonderlijk is. Vervolgens laat ze zien waarom we niet bij de pakken neer hoeven te zitten: in de afgelopen jaren is op tal van scholen ge‘xperimenteerd met een nieuwe aanpak waar docenten en leerlingen wel warm voor lopen.

10 Zekerheid en onzekerheid over leren
Jos Geerligs en Loek Nieuwenhuis
Bij leren speelt onzekerheid een grote rol. Toch worden in het onderwijs onzekere situaties vermeden. Onzekerheid kun je immers niet overhoren en zekerheid wel. Jos Geerligs en Loek Nieuwenhuis zijn van mening dat door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen de onzekerheid toeneemt waardoor ook van het onderwijs wordt gevraagd om invulling te geven aan onzekerheid.

20 Resultaatsturing binnen onderwijsinstellingen
Arijan Bakker, Hans van Ganswinkel en Nanny Schoenmakers
Instellingen worden in toenemende mate aangesproken op de maatschappelijke taakstelling en de behaalde resultaten. De auteurs stellen dat versterking van de accountability van de sector hoog op de prioriteitenagenda van onderwijsinstellingen dient te staan. Dit raakt aan gedrag en handelen van management en medewerkers. Daarin zal het vermogen tot confronteren, complimenteren en inspireren verder ontwikkeld moeten worden. Ook behelst dit onder meer het bepalen van de cruciale sturingsvariabelen, het formuleren van resultaatafspraken en optimaliseren van de informatievoorziening om de overeengekomen resultaten adequaat te kunnen meten en monitoren.

27 MESO beschouwing: Zonder aardigheid erin wordt het nooit wat
Pieter Leenheer
In deze beschouwing stelt Pieter Leenheer dat alle mogelijke kenners van het onderwijs vinden dat van innovaties als het Studiehuis eigenlijk al niets meer over is en dat het met de vernieuwingen in het vmbo bijna gebeurd is. En ze weten ook hoe dat komt: die innovaties zijn van bovenaf opgelegd en dat is vragen om narigheid. Maar is dat wel zo?

Rubrieken
2 Redactioneel
9 MESO Column
14 Buitenlands nieuws
15 MESO Personalia
17 SG De Trekvaart
18 MESO Scholing
26 De digitale leestafel
30 MESO Agenda
31 De Leestafel