Mensenkinderen — Jrg. 35 (oktober 2019) nr. 166

Deze uitgave is als PDF beschikbaar

Freinet en Jenaplan

Freinet is klein in Nederland, groot in Vlaanderen. Voor Jenaplan geldt het omgekeerde. De bewegingen hebben veel van elkaar te leren – dat wisten Peter Petersen en Célestin Freinet ook: ze herkenden elkaars ambities voor beter onderwijs en een Europa zonder oorlog. Wij zijn nog niet klaar met Freinet: er zullen meer artikelen volgen. In deze editie ook ruim baan voor Rien van den Heuvel en zijn Dr. Schaepmanschool.

Voorwoord: Op de schouders van pedagogische reuzen        

Kees opent: geïntimideerd of geïnspireerd?
In zijn schooltijd leerde hij de magie van Freinets drukpers kennen. De afgelopen zomer las hij het boek over het contact tussen Freinet en Petersen. Nu heeft hij nog meer ontzag voor beide pedagogen.

Interview: spin-in-het-freinetweb Jimke Nicolai
‘De beste manier om Freinet te begrijpen, is om zijn onderwijs zelf te maken, te doen’, zegt Jimke Nicolai, als hij de eigenzinnige Fransman introduceert: een vernieuwer zonder heilig geloof in ‘de vooruitgang’.

Fotoreportage: de Woldstroom wordt Jenaplan
Er was nog geen jenaplanschool in Meppel. Met zijn team zorgde Guido Huige dat NJPV-directeur Jaap Meijer het erkenningsbordje aan de muur kwam schroeven.

Gesprek: de zielsverwantschap van Petersen en Freinet
Freinetter Rouke Broersma en jenaplanman Freek Velthausz vonden ruim tien jaar geleden de correspondentie tussen Petersen en Freinet: in een continent verscheurd door oorlog zochten beide pedagogen naar nieuw democratisch elan.

Berna leest: de kinderboeken van Célestin Freinet
Na de eerste bladzijdes meende ze hopeloos gedateerd materiaal in handen te hebben. Toen redacteur Berna verder las, opende Freinets verhalen zich in pure zintuiglijkheid.

Filosofiecolumn: ‘Democratie is ook gevaarlijk, juf’   
Sabine Wassenberg licht het democratische uit het werk van Freinet en vraagt zich af wanneer de stem van de leerling echt gehoord wordt.

Het Grote Interview: Rien van den Heuvel zwaait af
‘Je wordt hier opgenomen in een cultuur waarin je je samen ontwikkelt’, zegt scholenbouwer Rien van den Heuvel over de Dr. Schaepmanschool. Wat zeggen anderen over hem?

Beschouwing: Judith start haar jaar
Bij redacteur Judith Knapp ging deze maand de wekker voor het eerst weer. Ze heeft er zin in, als moeder én invalkracht op dezelfde jenaplanschool.

Ellen Emonds onderzoekt de paradoxen van vertrouwen
Onderwijsdier Ellen Emonds sprak Rien van den Heuvel toe bij zijn afscheid. Over Riens sleutelthema: vertrouwen.

Hervonden schat: Dorus Gerritse over zijn ‘Meester’
Rien van den Heuvel had jarenlang dit artikel uit 1990 dichtbij liggen: een hart onder de riem voor invoelend, verwonderend, wereldscheppend onderwijs. Zeldzaam mooi, amper gedateerd.

Column: Arjen Tabak 
In tijden van nood, trekt Arjen zich op aan Freinet.