Mensenkinderen — Jrg. 34 ( september 2018) nr. 162

Deze editie is als PDF beschikbaar.

Thema: Zelfsturing
Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool probeert de onderliggende uitgangspunten van veel traditionele vernieuwingsstromingen, zoals het Jenaplan, met hedendaagse onderzoeksmethodes te schragen. Peter Petersen en andere vroeg-twintigste-eeuwse pedagogen hadden de ontwikkeling en emancipatie van het hele kind voor ogen. In dit nummer onderzoeken we, onder andere met Saxion, de mogelijkheden en voetangels, de misvattingen en kansen van het begrip ‘zelfsturing’.

03 Voorwoord: omtrekkende bewegingen    

04 Werkdruk, werkdrugs en een zelfstandig werkende klas    
Als altijd leidt redacteur Kees Groos het thema in. Of nee, wacht: hij staat nog bij de koffiehoek. Met een reden, hoor!

06 Tien manieren om het schooljaar fris te beginnen
Pedagoog Bas ter Avest ziet het nut van de ‘gouden weken’, ook om als team duidelijke doelen te stellen. Maar niet agile scrummend met POP’s en PAP’s.

10 Stapsgewijs op weg naar zelfsturing
Saxion-junioronderzoeker Jory Tolkamp doet onderzoek naar zelfsturing. In dit artikel beschrijft en introduceert ze de aanpak iSelf.

12 Zelfsturend leren, is dat je klas laten dobberen? Juist niet!
Een interview met Jory Tolkamp, waarin duidelijk wordt dat kinderen bij zelfsturing brengen een kwestie van tact, geduld en vakkundig onderwijs is.

16 Column: Ingrit Rezelman overdenkt haar jaarstart
‘Zou zelfsturing voor ieder kind weggelegd zijn in deze wijk?’, mijmert Ingrit, ‘En als ik daar wél vanuit ga, wat vraagt dat dan van mij?’

18 Recensie: Zelfsturing in de klas
Martin Bootsma las Diana Smidts’ boek en vindt veel herkenning.

21 Dialoog: ‘Ja, maar hóe dan?’
De pedagogiek van Peter Petersen is bekend. Maar steeds vaker krijgen Ingrid Nagzaam en Anite van Oijen op scholen de vraag: hoe dan?

24 Interview: Hartger Wassink over ‘er zijn als leider’   
Hoewel de organisatiepsycholoog weinig heeft met het woord ‘zelfsturing’, brengt zijn boek – met begrippen als aandacht en volwassenheid – het onderliggende ideaal spannend tot leven.

29 Je-Na aan ’t Hart: twee jenaplanscholen in Taiwan opgericht

30 Voor het kiezen van je eigen levenspad krijg je geen cijfer 
De Taiwanese decaan Sherry Hsia legt uit hoe bezorgd kinderen en ouders kijken naar de ongewisse toekomst. Haar school begon een module in zelfsturing.

34 Filosofiecolumn: Wat wil jíj?
Filosofe Sabine Wassenberg ziet een moeder die haar twee jonge meiden alle keuzevrijheid geeft. Dat leidt iedere dag tot driftbuien. Totdat ze de vrijheid gaat kaderen. Is zelfsturing wel zo’n handig ideaal?

36 Boekdialoog: Pippi en Matilda
Bij het thema ‘zelfsturing’ koos redacteur Berna van der Linden twee stevige heldinnen. Kunnen jonge lezers iets leren van deze twee wel erg bijzondere meisjes?

41 Schoolreportage: zelfsturing en intergenerationele co-teaching 
Nog in de ‘gouden weken’ liep de jonge leerkracht Bas muurvast. De doorgewinterde juf Catherine schoot te hulp. Verslag van 15 weken co-teaching.

48 Column Arjen Tabak: Arjen is woorddoof, als het zo uitkomt