Mensenkinderen — Jrg. 34 (juni 2019) nr. 165

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Taal

Taal is zo omvattend, constateren meerdere auteurs en geïnterviewden in dit themanummer. We bekeken taalmethodes, taalonderwijs aan nieuwkomers, taal voor dingen waar geen woorden voor zijn, taal als instrument dat stiekem ook deel van ons ‘zijn’ wordt. Zoals Brigitte Waelpoel het zei: “Taal is emotie, taal is identiteit. Taal is alles.”

Voorwoord: De ‘W’ van Wij. Van Wauw. En van Wereld.

Kees Groos: ‘Die dag dat ik zweeg’
Alles draait om taal in de stamgroep van redacteur Kees Groos. Als hij een hele schooldag lang voorwendt ‘zijn stem kwijt te zijn’, zoeken zijn kinderen er wegen omheen en wordt het onderwijs er niet minder talig door.

Onderzoek: ‘Echte’ gesprekken helpen anderstalige kleuters
Echte gesprekken, hoge verwachtingen, open vragen en een centrale vertelhoek helpen nieuwkomers om zich het Nederlands eigen te maken, concludeert Carolien Frijns.

Schoolreportage: de Statenschool in Dordrecht
Kinderfilosofie, Dat’s andere taal en Freinets vrije teksten heeft jenaplanjuf Wilma Vermeulen zo in de vingers dat haar stamgroep taal ademt.

Column Ingrit Rezelman: ‘De kinderen willen dat het verhaal klopt’

Het grote interview: taalexpert Brigitte Waelpoel-Vogten  
‘Taal is emotie, taal is identiteit. Taal is alles’, vertelt NT2-expert Waelpoel. Haar onderwijsaanpak is nét anders, maar niet complexer: ‘Speel met elkaars taal.’

Filosofiecolumn: Sprookjes bestaan niet. Of toch wel?
Maaike bespreekt met haar groep of taal verbonden is aan iets echts in de werkelijkheid.

Beschouwing: Moet een stamgroepleider de krant lezen?  

Interview Jaap ter Steege over ‘the leader in me’
Als jenaplandirecteur kwam Jaap in aanraking met Coveys zeven gewoontes: “Geen lesjes, maar een emanciperende basishouding, een pedagogische aanpak”

Berna’s cultuurhoek
Niet alleen boeken over niet-in-taal-te-vatten, onomschrijfbare dingen, maar ook een bezoek aan de Grote Vriendelijke Podcast.

Intussen in Taipei
De Taiwanese schooldirecteur Sherry Hsia over het verstaan van taal voorbij de woorden.

Column: Als blikken konden…
In zo’n emaille blik waar ‘koffie’ opstaat, zat vroeger ook koffie. Hoe werkt dat met kinderen, filosofeert Kees: als je er dyslexie of adhd opplakt, zit dát er dan ook in?

Onderzoek Judith Flux: ‘Elkaar goed helpen kun je niet “opeens”’
Vraag het de kinderen, én help ze op weg met samenwerken, concludeert stamgroepleider Judith Flux in haar masteronderzoek.

Dick Schermer volgt de taal terug naar Petersen

Column: Arjen Tabak mijmert hoe ‘Fries’ eigenlijk smaakt