Mensenkinderen — Jrg. 32 (maart 2017) nr. 156

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: Kiezen
Bij het afronden van het redactiewerk aan dit themanummer beheerst President Donald Trump nog altijd het nieuws. Zijn eerste weken in het Witte Huis doen de wereld trillen. Hoewel wij de actualiteit van de Tweede Kamerverkiezingen in maart als aanleiding voor dit nummer namen, wagen wij ons niet aan voorspellingen. In plaats daarvan kijken we naar het Jenaplanconcept door het prisma van kiezen: wat is kiezen, hoe maak je keuzes, wat is de rol van de stamgroepleider en waar raakt ‘kiezen’ aan onze grondprincipes?

03 Voorwoord: Omarm je het jou gegeven leven?

04 NJPV-lezing door geluksambassadeur Leo Bormans
‘Om te leren kiezen, moet je leren geloven in jezelf’, stelde Leo Bormans in Nunspeet. ‘Geluksvogel’ Natasja de Kroon schoof naar het puntje van haar stoel en doet verslag.

07 Ogenblikje: een leven lang keuzes maken
“Hoeveel zuchtende suggesties de snoepwinkeljuf ook deed, ik koos zelf”, herinnert Catherina Drenth zich. Haar eigen dochter gunde ze tijd en ruimte.

08 De razendsnelle alledaagse keuzes van een stamgroepleider
Op schoolkamp zei een vader tegen Kees Groos: “Wat bijzonder hoe jij al die kinderen zo snel bedient, en ook nog met een persoonlijk antwoord.” Kees weet niet beter.

10 Zoektocht: Vier Jenaplanners over de rol van kiezen
Nergens in het Jenaplanconcept staat het fenomeen ‘kiezen’ uitdrukkelijk genoemd. Toch doordesemt het alles. Vier Jenaplanners doordenken hun onderwijspraktijk.

16 Inspiratie: Is menselijke vrijheid in illusie?
Duurzaamheidactiviste Jane Goodall meent dat je kunt kiezen voor het goede.

18 Als iedereen hetzelfde zegt, geef jij dan nog jouw antwoord?
Sabine Wassenberg stelt haar leerlingen in multicultureel Amsterdam indringende vragen over groepsdruk, autonomie en keuzevrijheid.

23 De kinderen zijn de Grote Denkers op het Hyperion Lyceum
Filosoof Simon Verwer en historicus Jasper Rijpma behandelen niet alleen grote denkers uit het verleden, maar nemen ook de leerlingen serieus: “Wacht even, als ik de vrijheid zou hebben om te moorden, heeft iedereen die. Dát wil ik niet.”

28 Signalementen: tussen digi-fanatisme en doemdenkerij
“Mam, mag ik een smartphone?”, vroeg haar achtjarige zoon aan Jenaplanmoeder en universitair docent Anke Tonnaer.

30 Schoolreportage: Peter Petersen-prijswinnaar De Zilvermeeuw
Een Wieringerwerf, vlakbij de Afsluitdijk, is ruimte. Die ruimte om te kiezen werd leidend in het schoolplan van De Zilvermeeuw. De iPad en O4NT doen mee.

34 Stamgroepleider 2.0 dacht dit jaar ‘outside the box’
Over het succes van de ontmoet-verbind-inspireer-ontdek-dag van NJPV Jong.

36 Duurzaamheidsdag op Basisschool De Jenaplaneet
“Het kan anders. Laten we maar gewoon beginnen.”

39 Volgende keer in Mensenkinderen

40 Arjan Tabak: Verkiezingen met ijs toe
Waar geef we ons geld aan uit? De Zwembadpartij en de Patatpartij wonnen de verkiezingen in de groep van Arjen. Eén vader – eigenaar van een keten van ijssalons – had iets anders bedacht.