Mensenkinderen — Jrg. 31 (november 2015) nr. 149

Deze editie is als PDF beschikbaar

Thema: verbondenheid
Luc Stevens pleitte voor aandacht van het onderwijs voor de behoeften van een kind: autonomie, competenties en relaties. In de jenaplankernkwaliteiten wordt het belang van deze relaties benadrukt: een kind heeft een relatie met zichzelf, met de ander en met zijn omgeving. Zo raakt een kind betrokken, geĆÆnspireerd en intrinsiek gemotiveerd en voelt het zich verbonden. In dit nummer aandacht voor verbondenheid in allerlei vormen.

03 Felix bedankt voor 50 pareltjes
Ton Scheulderman

04 Omdat het je raakt
Ludo Heylen
Wanneer kinderen verbonden zijn, willen ze zorg en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, de ander en hun omgeving.

09 Je wordt wie je bent door de ander
Hubert Winters
De visie van Peter Petersen over het aangaan van relaties en verbondenheid.

12 Kom binnen en ga lekker zitten
Yvonne van den Berg
Een onderzoek over de vraag of we de sociale relaties tussen kinderen kunnen verbeteren door ze eenvoudigweg dichter bij elkaar in het lokaal te plaatsen.

15 Pedagogisch contact
Simone Mark
Verbondenheid ontstaat onder andere door aanraken. Maar mag je een kleuter nog op schoot nemen of een verdrietige puber een troostende arm bieden?

19 Wij horen er ook bij
Leon Houtvast
Hoe kinderen de verantwoordelijkheid ter hand nemen om hun mening over hun dorp kenbaar te maken.

21 Op naar verbondenheid
Ellen Emonds
Een groep vol verbondenheid vraagt om een groepsleider die weet waar hij voor staat en daarin geen concessies doet. Een groepsleider die, als het nodig is, verantwoording aflegt over zijn handelen dat altijd waardengedreven is. Een groepsleider die, als het moet, alles stillegt omdat hij situaties waarin kinderen worden buitengesloten nooit voorbij laat gaan.

24 Een brug slaan
Sophie Strobbe
Onderzoek toont de achterstand van bepaalde groepen kinderen aan. Die achterstand kan voor een deel worden uitgelegd als het niet aansluiten van de cultuur van de school op die van de kinderen. Daarom startte de Feniks in Gent het project ‘Brugfiguren’ om een brug te slaan tussen school en alle ouders.

28 Kinderen betrekken bij hun omgeving
Hanneke Venema
Een Verhalend Ontwerp om kinderen te betrekken bij de educatie over de stad en het bijbehorend cultureel erfgoed van Groningen.

30 In relatie met jezelf
Mirjam Elbertse en Helle de Graaff
Mindfulness leert kinderen stil te staan en even bij zichzelf naar binnen te kijken. Het vergroot de verbinding van het kind met zichzelf, waardoor het bewustere keuzes kan maken.

32 Verbondenheid als antwoord
Marcel van Herpen
Een artikel gebaseerd op een TEDtalk over het voorkomen van buitensluiten en isoleren van kinderen van anderen in het onderwijs.

34 Zonder relatie geen prestatie
Catharine Drenth

35 Verbonden schrift
Dirk Schermer
Het rechts hellende schrift met verbonden schrijfletters past het best bij het jenaplanonderwijs.

35 Als een spin in het web
Felix Meijer

36 Door samen te bouwen kom je er wel
Bayonne Sollman
Een artikel over het gebruik van een Jengaspel bij allerlei activiteiten.

37 Het echte spel spelen
Katja van Roosmalen
Het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen stimuleert onderwijs in ondernemende vaardigheden, houding en ondernemerschap en onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

40 Vader en Zoon
Arjen Tabak